Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání písemek ZS 2012

11.01.2013

 1. Sociální liberalismus ve 2. pol. 20. století
 2. Klouzavý mandát
 3. Edmund Burke
 4. Volební systém absolutní většiny
 5. Pantová strana

Témata esejí:

 1. Konzervatismus a socialismus - v čem se liší, co mají společného?
 2. Stranický systém za 1. republiky.
 3. Prezidentské systémy 21. století (negativa, pozitiva, možný vývoj)
 4. Právo a politika v ČR - Ústavní soud, prezident, suverenita Parlamentu.

01.02.2013

 1. Nacionální socialismus
 2. Jihoamerický prezidencialismus
 3. Impeachment
 4. Friedrich von Hayek
 5. Fundamentalismus

Témata esejí:

 1. Fašismus od 20. let 20. století do součanosti (nejen italský!).
 2. Přechody z autoritářských k demokratickým systémům.
 3. Politika a ideologie.
 4. Česká republika po tzv. přímé volbě prezidenta - přechod k poloprezidentskému systému? Normativita vs. fakticita.

15.03.2013

 1. Utopický socialismus
 2. Poloprezidentský systém
 3. Giovanni Sartori
 4. Atomizovaný multipartismus
 5. Typy panství dle Maxe Webera

Témata esejí:

 1. Význam a funkce stran v liberálních demokraciích.
 2. Optimální volební systém pro ČR s ohledem na její stranický systém a bikameralismus.
 3. Tzv. nedemokratické ideologie - nacismus, fašismus, komunismus.
 4. Demokracie a právní stát.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code