Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání písemek ZS 2011

06.01.2012

 1. Pantová strana
 2. Karl Marx
 3. Korporativismus
 4. Demokratický deficit EU
 5. Právní stát

Témata esejí:

 1. Český stranický vývoj po roce 1989 - vývoj, historie, možná budoucnost
 2. Právo a stát, stát a právo - vzájemný vztah.
 3. Zastupitelská demokracie, přímá demokracie, odbornost - pozitiva a negativa, co je nejlepší pro řešení problémů.
 4. Autoritářské a totalitní režimy.

13.01.2012

 1. Zájmová skupina
 2. Neliberální demokracie
 3. Direktoriální systém
 4. John Locke
 5. Občanská společnost

Témata esejí:

 1. Politické strany v demokracii - nutnost/hrozba/přežitek?
 2. Volby a volební systémy - zaměření na problematiku „počtu“ voleb (jak často se mají konat)
 3. Konzervatismus x Liberalismus (charakteristika + porovnání)
 4. Autoritativní x Totalitní systém

27.01.2012

 1. Duvergerovy zákony
 2. Volební geografie
 3. Totalitarismus
 4. Alexis de Tocqueville
 5. Legalita a legitimita

Témata esejí:

 1. Vývoj čs. politického systému do r. 1939
 2. Konec starých ideologií? (o sbližování vrcholů ideologického trojúhelníku)
 3. Obranyschopná demokracie. (hrozby v minulosti a dnes)
 4. Je přímá volba prezidenta slučitelná s parlamentní formou vlády? (porovnání rolí prezidenta v různých systémech)

17.02.2012

 1. Charles Louis de Montesquieu
 2. partitokracie
 3. elitní demokracie
 4. klouzavý mandát
 5. sociální liberalismus

Témata esejí:

 1. Politické režimy (formy vlády) právní stav versus realita (Jak to ovlivňují pol. strany nebo občanská společnost?)
 2. Existuje finalita EU? Kam směřuje?
 3. Justicializace politiky, politizace justice
 4. Svoboda a rovnost - doplňky nebo protiklady v rámci jednotlivých ideologií
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code