Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání písemek ZS 2010

7.1.2011

 • Duvergerovy zákony
 • kohabitace
 • K. Marx
 • konsociační demokracie
 • neokorporativismus
 • Úvahy o zavedení přímé volby prezidenta
 • Občanská a politická společnost: kooperace, koexistence, konkurence
 • Totalitní a autoritářské režimy
 • Strany za 1. republiky

14.1.2011

 • většinový volební systém
 • neliberální demokracie
 • Edmund Burke
 • nacionalismus
 • dělba moci
 • Politika a ideologie
 • Jsou lidská práva univerzální?
 • Výzvy a limity multikulturalismu
 • Jsou politické strany nezbytné?

28.1.2011

 • korporativismus
 • demokratický deficit
 • parlamentní forma vlády
 • Thomas Hobbes
 • relevantní strana
 • Politická kultura ČR ve srovnání s politickou kulturou Spojených států/Polska/SRN/Slovenské republiky (vybrat si jednu zemi)
 • Co podporuje a co brání rozvoji občanské společnosti v postkomunistických zemích?
 • Globalizace a její politický vliv - na národní státy, právní řád
 • Politický systém 1. republiky

11.2.2011

 • fašismus
 • poloprezidentský systém
 • John Locke
 • bipartismus
 • národní fronta 1945
 • Ideologie a politika. Jak to jde či nejde dohromady.
 • Volební inženýrství. Jaké jsou jeho rysy či povaha a případné meze v českém volebním systému.
 • Prvky prezidentského systému v ČR.
 • Socialisus a konzervatismus. Ideová východiska, shody, odlišnosti.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code