Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Politologie, přednáška 10

Nacionalismus

 • Lokální, nepřenosný, založený na emocích, předsudcích
 • Odlišné od patriotismu a vlastenectví → nacionalismus potřebuje vždy nepřítele, ať opravdového, nebo uměle vytvořeného
  • Patriotismus - silný pozitivní vztah k národu, nepotřebuje nepřítele, sebevědomé národy
 • Národy, které mají mindrák
 • Pro každý národ požaduje vlastní stát a v tom státu by měl žít jen ten národ
 • Má tendenci k národnostním čistkám, násilí, separatismu
 • Přínos Ernesta Gellnera – vztah národu a nacionalismu

Globalizace

 • Někdo tvrdí, že jde o permanentní proces
 • Poslední dekády to má jiný šmrnc
 • Několik okolností
  • V 60.-70. Letech 20. stol. – zhoršení ekonomické situace v USA, krach brettonwoodu, nastoleny plovoucí kurzy, nebylo možné směnit dolar za zlato
  • Pád železné opony - 90. léta – padla omezení v pohybu osob, zboží, služeb
  • Rychlost pohybu informací – počítače, internet – všemi směry po sítích – difúzní charakter – infikuje instituce založené na hierarchii
  • Charakter území, teritoria, hranic, přestává hrát roli – ztrácí se jeden aspekt suverenity
  • Arogance racionalismu?
 • Zhroucení komunismu zcela nečekané – imploze – zhroucení dovnitř
 • Hospodářská krize – opět se s ní nepočítalo
 • Ambivalence znepokojuje – máloco je v globalizovaném světě jen zlé nebo jen dobré
 • Bohatství roste rychleji, ale stále nerovnoměrněji rozloženo
 • Konec tradičního státu, eroze národního státu
 • Začaly se rozpadat socialistické republiky - není to u konce - Balkán, Kavkaz (Rusko na jihu neví, kde končí); nejdřív rozpad ČS, pak Jugoslávie, SSSR doteď
 • Tradiční stát - monopol na užití silových prostředků na určitém území
 • Přerozdělování mocí – mezi vlády národních států, mezivládní organizace, mezinárodní trhy, občanskou společnost
 • Končí proces, který začalo uzavření vestfálského míru – první ideologická válka; tehdy vznikly státy tak, jak je ještě zažíváme (končí to)
 • Zestátňování, znárodňování – nejen u nás, v celé Evropě – po 2. světové válce (bez hospodářské krize by válka nevznikla) - posilovalo to stát – snaha se vyhnout příští hospodářské krizi – státy sociálně odpovědné – šlo v podstatě proti globalizaci
 • Kapitalismus práce a odříkání už to v 90. letech nebyl - místo toho casinokapitalismus
 • Obchod se zbraněmi, lidmi, padělky, chráněnými zvířaty, mezinárodní terorismus
 • Na hodně věcí policie nemá - řada států rezignuje na řízení některých oblastí
  • Sítě nezákonného obchodu (sever Mexika)
  • Předměstí Paříže - policie tam nevkročí
  • Pouliční kriminalita, zločinnost mládeže, boj s hospodářskou krizí
 • Národ politický x národ původový – stát kmenový, etnický je vždy „hotov,“ do toho se rodíme
 • V každém státu jsou další původové státy – etnika si vymýšlí – např. Černá Hora
 • Státy, které se definují etnicky, budou mít čím dál větší tendenci se dále vydělovat, než státy občanské – politické státy stabilnější
 • Národní, etnické citlivěji reagují na proces rozpadávání národních států
 • Globalizace – nezamýšlený, nepředvídatelný proces, který nemá žádné centrum, to, co se nám děje přes naše hlavy bez toho, abychom to mohli ovlivnit apod.
 • Negativa – posiluje moc těch, kteří už mocní a bohatí jsou – pro velké koncerny jsou státy už malé, omezují je – v nadnárodním světě není odpovědnost
 • Odděluje se moc ekonomická od závazků – ty zůstávají státům
 • Globalizace osvobozuje nadnárodní společnosti
 • Marginalizuje 2/3 světové populace – zůstávají tam kde ve vývoji jsou
 • Neoliberalismus – deregulace, nepopírají, že globalizace zvětšují bohatství bohatých, ale i chudší bohatnou a proto přijatelné?
 • Přechody k demokracii
  • V 70. Letech mnoho latinskoamerických zemí svrhly diktatury, v 90. Socialistické republiky
  • Washingtonský koncept – soubor rad a doporučení pro latinskoamerické země – šoková metoda → pro nás zhoubná, protože autoritářský režim není totalitární, jinak koncept obsahoval i dobré rady
  • Nešetrné šíření ideologie volného trhu
 • Fail states – pád státní moci vlivem globalizace a marginalizace – např. Somálsko
 • Stejné firmy všude po světě jsou jen povrch globalizace – to není to, co nás má zajímat
 • Lokalizace – nejen, že se rozpadají dosavadní státy, ale roste potřeba uspokojovat pocity sounáležitosti, projevem lokalizace je regionalizace – pokus vytvářet menší, přehlednější celky
 • Vynáší vzhůru demagogy – lidé budou ochotni z frustrace jim uvěřit
 • Rozpadávání států ve vlnách – zase přijde
 • Lidé vymění blahobyt za „teplo,“ pocit, že někam patří
 • „Svět bez opor“
 • Vedeme ústupový boj – nemusíme se stydět
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code