Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

rimske-pravo:slovnicek:restitutio-in-integrum [2011/05/16 13:38]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
rimske-pravo:slovnicek:restitutio-in-integrum [2017/05/31 16:09] (aktuální)
147.251.209.65
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​restitutio ​in integrum ======+====== ​Restitutio ​in integrum ====== 
 + 
 +Neboli **navrácení do předchozího stavu** - jeden z praetorských prostředků mimosoudní ochrany. Byl to mimořádný prostředek pomoci v civilním právu. 
 + 
 +Praetor po **osobním přezkoumání** navrátil stav do doby před údálostí,​ která způsobila tyto nežádoucí důseldky tak, j**akoby**** k ní vůbec nedošlo**. 
 + 
 +Původně si tento dosti drastický zásah **mohl dovolit pouze praetor**. Později došlo i k přenesení na nižší magistráty (asi to nestíhal). 
 + 
 +Obecnou podmínkou bylo utrpění značné škody - a ta skutečnost,​ že již situaci než odvrátit běžnými prostředky,​ buď vůbec, nebo ne dostatečně,​ uspokojivě. 
 + 
 +Vznik škody musely omlouvat závažné okolnosti: nezletilost,​ nepřítomnost,​ capitis deminutio (ajaj). U nezletilců bylo Restitutio poskytování i u škod, které utrpěl kvůli svým opatrovníkům,​ nepřítomnost musela být omluvitelná (např. v zájmu státu, z důvodu zajetí). 
 + 
 +Vyloučen byl stav, kdy si škodu způsobil vlastním dolózním jednáním nebo proti proti propuštění otroka na svobodu (byli ale hezky civilizovaní) či proti rodičům a patronovi. 
 + 
 +Udělováno na základě žádosti, která byla podána ve lhůtě. Byla zde dvě stadia řízení. 
 + 
 +Y. 
  
-navrácení předchozího stavu, jeden z praetorských prostředků mimosoudní ochrany) 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code