Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Restitutio in integrum

Neboli navrácení do předchozího stavu - jeden z praetorských prostředků mimosoudní ochrany. Byl to mimořádný prostředek pomoci v civilním právu.

Praetor po osobním přezkoumání navrátil stav do doby před údálostí, která způsobila tyto nežádoucí důseldky tak, jakoby k ní vůbec nedošlo.

Původně si tento dosti drastický zásah mohl dovolit pouze praetor. Později došlo i k přenesení na nižší magistráty (asi to nestíhal).

Obecnou podmínkou bylo utrpění značné škody - a ta skutečnost, že již situaci než odvrátit běžnými prostředky, buď vůbec, nebo ne dostatečně, uspokojivě.

Vznik škody musely omlouvat závažné okolnosti: nezletilost, nepřítomnost, capitis deminutio (ajaj). U nezletilců bylo Restitutio poskytování i u škod, které utrpěl kvůli svým opatrovníkům, nepřítomnost musela být omluvitelná (např. v zájmu státu, z důvodu zajetí).

Vyloučen byl stav, kdy si škodu způsobil vlastním dolózním jednáním nebo proti proti propuštění otroka na svobodu (byli ale hezky civilizovaní) či proti rodičům a patronovi.

Udělováno na základě žádosti, která byla podána ve lhůtě. Byla zde dvě stadia řízení.

Y.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code