Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


peculium

jmění, majetek (viz také pecunia), pekulium, majetek vydělený otcem římské patriarchální rodiny synovi nebo otrokovi

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code