Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


leges Liciniae Sextiae

zákony z r. 367 př. n. l., jimiž byl mimo jiné konzulát zpřistupněn plebejům, byla zřízena praetura a úřad kurulských aedilů

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code