Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


interdictum

rozkaz magistrátu s jurisdikcí (praetorský prostředek mimosoudní ochrany)

- autoritativní rozhodnutí praetora z moci jeho impéria -

! Původně určeny na ochranu věcí extra komerciálních(věci kultovní, veřejné a státní), s nimiž nešlo obchodovat.

! Postupem času směřovány proti svémocnému rušení osobních i majetkových poměrů (např. někdo
zadržuje něčí manželku nebo děti).

a) intedicta privata = v zájmu soukromém – žádost soukromé osoby
b) interdicta publica = v zájmu veřejném – žádost kohokoli z občanů

-interdicta prohibitoria =zakazující interdikta, kterými praetor bránil něco provést


-interdicta restitutoria =interdikta přikazující obnovení původního stavu

​​​​​​​
-interdicta exhibitoria =interdikta přikazující vykonání nebo vydání někoho

​​​​​​​dle postavení sporných stran:
-interdicta simplicia =jedna strana žalobce, druhá strana žalovaný
-interdicta duplicia =obě strany měly postavení žalobce i žalovaného
A DALŠÍ:


- petitorní (týkaly se věcných práv-vlastnictví)
- posesorní (týkaly se držby)

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code