Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rimske-pravo:pfuk:riman:zkouska:skupina-ii:otazka-31 [2012/01/03 01:20]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
rimske-pravo:pfuk:riman:zkouska:skupina-ii:otazka-31 [2018/04/08 09:24] (aktuální)
185.115.9.219 [Emfyteusis]
Řádek 11: Řádek 11:
   * postupně superficiář získal **interdiktní ochranu** a praetorskou věcnou žalobu   * postupně superficiář získal **interdiktní ochranu** a praetorskou věcnou žalobu
  
-===== Emfyteusis ​===== +===== Emphyteusis ​===== 
- +
   * **dlouhodobý pacht polních pozemků**   * **dlouhodobý pacht polních pozemků**
   * emfyteuta - pozemek mohl užívat i požívat, mohl měnit hospodářské určení pozemku (měnit zemědělské využití), nesměl jej ovšem zhoršit; vlastnictví k plodům nabýval originárně již **separací**   * emfyteuta - pozemek mohl užívat i požívat, mohl měnit hospodářské určení pozemku (měnit zemědělské využití), nesměl jej ovšem zhoršit; vlastnictví k plodům nabýval originárně již **separací**
   * **dědičné,​ zcizitelné právo**   * **dědičné,​ zcizitelné právo**
-  * nesl **náklady** na jeho udržování a platil **daně** a veřejné dávky +  * nesl **náklady** ​ na jeho udržování a platil **daně** ​ a veřejné dávky 
-  * emfyteuta povinen platit **pachtovné** //​(vectigal)//​ +  * emfyteuta povinen platit **pachtovné**//​(vectigal)//​ 
-  * neplatí-li emfyteuta pachtovné, nebo horší-li pozemek, může **vlastník** emfyteutické právo **vypovědět** +  * neplatí-li emfyteuta pachtovné, nebo horší-li pozemek, může **vlastník** ​ emfyteutické právo **vypovědět** 
-  * fungovalo po **časově omezenou dobu - 99 let** - symbolické číslo, pravdpěpodobně tři generace+  * fungovalo po **časově omezenou dobu - 99 let**  - symbolické číslo, pravdpěpodobně tři generace
   * pachtýř mohl své právo zcizit → v takovém případě se probouzí vlastnické právo, pachtýř musí vlastníkovi oznámit, že chce na někoho převést svoje právo → **vlastník:​**   * pachtýř mohl své právo zcizit → v takovém případě se probouzí vlastnické právo, pachtýř musí vlastníkovi oznámit, že chce na někoho převést svoje právo → **vlastník:​**
-     - __do 2 měsíců vyjádří souhlas__ k převodu práva, ale náleží mu 2 % z prodejní ceny //​(laudemium)//,​ nebo +      ​- __do 2 měsíců vyjádří souhlas__ ​ k převodu práva, ale náleží mu 2 % z prodejní ceny //​(laudemium)//,​ nebo 
-     ​- se do 2 měsíců __nevyjádří__,​ nebo +      - se do 2 měsíců __nevyjádří__,​ nebo 
-     ​- __uplatní předkupní právo__+      - __uplatní předkupní právo__ 
  
 ===== Vývoj emfyteutického práva ===== ===== Vývoj emfyteutického práva =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code