Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rimske-pravo:pfuk:riman:zkouska:skupina-ii:otazka-18 [2016/01/05 14:58]
195.113.8.138 [18. Occupatio] Zvíře se stává vlastníkem oplotitele, ne nutně majitele lesa. Zdroj: Seminář s Šejdlem
rimske-pravo:pfuk:riman:zkouska:skupina-ii:otazka-18 [2018/03/29 13:02] (aktuální)
195.113.8.138 [18. Occupatio]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 18. Occupatio ====== ====== 18. Occupatio ======
  
-  * **okupace** = __originární způsob nabytí vlastnického práva__ +  * **okupace** ​ = __originární způsob nabytí vlastnického práva__ 
-  * **nabytí vlastnického práva k věci ničí** //(res nullius)// ← věc, která dosud nikomu vlastnickým právem nepatřila:​ +  * **nabytí vlastnického práva k věci ničí**//​(res nullius)// ​ ← věc, která dosud nikomu vlastnickým právem nepatřila:​ 
-    * __divoká zvěř__ +      * __divoká zvěř__ 
-    * __opuštěné řečiště,​ náhle vzniklý ostrov__ (pokud jsou hranice okolních pozemků jasně vymezeny) +      * __opuštěné řečiště,​ náhle vzniklý ostrov__ ​ (pokud jsou hranice okolních pozemků jasně vymezeny) 
-    * __dary nebo plody moře__ +      * __dary nebo plody moře__ 
-    * __volně žijící zvířata__ možno lovit (tedy okupovat) kdekoli (i na cizím pozemku) a lovit je může kdokoli (ne jen osoba k myslivosti výslovně oprávněná),​ vlastník pozemku ale nemusí povolit vstup na svůj pozemek, ulovené zvíře však nemůže vindikovat +      * __volně žijící zvířata__ ​ možno lovit (tedy okupovat) kdekoli (i na cizím pozemku) a lovit je může kdokoli (ne jen osoba k myslivosti výslovně oprávněná),​ vlastník pozemku ale nemusí povolit vstup na svůj pozemek, ulovené zvíře však nemůže vindikovat 
-    * __věci opuštěné__ (derelikvované) = věci, kt. již někomu patřily, byly však vlastníkem opuštěny (vlastník provedl jejich derelikci - věc opustil; zbavil se držby + projevil vůli nemít věc pro sebe) +      * __věci opuštěné__ ​ (derelikované) = věci, kt. již někomu patřily, byly však vlastníkem opuštěny (vlastník provedl jejich derelikci - věc opustil; zbavil se držby + projevil vůli nemít věc pro sebe) 
-    * __věci nepřátelské__ (věci nepřátelského státu a jejich příslušníků) +      * __věci nepřátelské__ ​ (věci nepřátelského státu a jejich příslušníků) 
-      * okupace v době válečného tažení (ukořistěné území a věci příslušníků poraženého státu = vlastnictví římského státu) +        * okupace v době válečného tažení (ukořistěné území a věci příslušníků poraženého státu = vlastnictví římského státu) 
-      * okupace soukromá (vlastnictví nabývá jedinec) +        * okupace soukromá (vlastnictví nabývá jedinec) 
-    * __ne domácí zvířata__ (ani když uprchla)+      * __ne domácí zvířata__ ​ (ani když uprchla
 +  * **__POZOR!__** 
 + - nutno rozlišovat **věc opuštěnou** ​ (spadá do kategorie věcí ničí - např. kapesník úmyslně vyhozený do koše) X **věc ztracenou** ​ (u takové věci měl případný nálezce povinnost věc vydat majiteli, pokud o to zažádá; v dnešním právu i povinnost nálezce aktivně hledat vlastníka) 
 +  * **musí dojít k __trvalému__ ​ uchopení věci ničí s __úmyslem__ ​ mít ji pro sebe** ​ (např. zabodnutí šípu do medvěda, ale i oplocení lesa - zvěř následně v něm zachycená se stává majetkem stavitele plotu) 
 +  * konstrukce ochranné doby, kdy se vlastník může přihlásit (to, že jde o věc věcí ničí, je těžko zjistitelné) → věc si musí projít testem trvalosti → souvisí tedy s **vydržením** ​ (movitá věc 1 rok, nemovitá 2 roky; za Justiniána vydržení řádné a mimořádné)
  
-  * **__POZOR!__** - nutno rozlišovat **věc opuštěnou** (spadá do kategorie věcí ničí - např. kapesník úmyslně vyhozený do koše) X **věc ztracenou** (u takové věci měl případný nálezce povinnost věc vydat majiteli, pokud o to zažádá; v dnešním právu i povinnost nálezce aktivně hledat vlastníka) 
-  * **musí dojít k __trvalému__ uchopení věci ničí s __úmyslem__ mít ji pro sebe** (např. zabodnutí šípu do medvěda, ale i oplocení lesa - zvěř následně v něm zachycená se stává majetkem stavitele plotu) 
-  * konstrukce ochranné doby, kdy se vlastník může přihlásit (to, že jde o věc věcí ničí, je těžko zjistitelné) -> věc si musí projít testem trvalosti -> souvisí tedy s **vydržením** (movitá věc 1 rok, nemovitá 2 roky; za Justiniána vydržení řádné a mimořádné) 
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code