Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zápočtů ZS 2014/2015

5. 1. 2015

1. oddíl - Všeobecná část

 1. lex curiata de imperio - kurijní zákon o nejvyšší moci (dával konsulům a praetorům právo k výkonu úřední moci)
 2. pontifex maximus velekněz
 3. počet kmenů v římě - 3
 4. rozdíl mezi oficiální a neoficiální sbírkou práva
 5. kdo to byl rogator - navrhovatel (nových norem)
 6. premulgatio legis - zveřejnění textu navrhovaného zákona a oznámení termínu konání komicií
 7. plebiscitum - usnesení consilia plebis
 8. nejstarší comicia - comitia curiata (kurijní)
 9. co dělali kurulští aedilové - jurisdikce v tržních záležitostech
 10. kdo první rozdělil lid do tříd podle majetku - Servius Tullius

2. oddíl - Práva osob

 1. dva způsoby nabytí agnátství
 2. svatba bratranec/sestřenice
 3. osvojení osoby sui iuris
 4. příklady na osoby v macipiu
 5. cura furiosi
 6. majetek otce vydělený pro potomka nebo otroka
 7. tutela mulierum
 8. jak se nazývá šéf rodiny
 9. pacta dotalia
 10. kdo je ingenui

3. oddíl - Věcná práva

 1. dva způsoby zániku vlastnického práva
 2. libripens
 3. tempus pro vydržení u nemovitostí
 4. příklad součásti věci
 5. res furtivae
 6. absolutní působení vlastického práva
 7. elasticita vlastnického práva
 8. abstraktnost právního jednání
 9. proti komu působí actio negatoria
 10. příklad zániku pozemkové služebnosti

8. 1. 2015

1. oddíl - Všeobecná část

 1. senatus consultum
 2. album senatorum
 3. praetor urbanus
 4. Junstinianské Instituce
 5. Codex Hermogenianus - století
 6. 3 prameny práva za republiky
 7. 3 klasičtí právníci
 8. Alarichův breviář
 9. mimořádná magistratura
 10. Sabiniáni

2. oddíl - Práva osob

 1. turpis
 2. synovec - strýc (stupeň a typ linie)
 3. linia recta
 4. 2 absolutní překážky manželství
 5. příklad osoby alieni iuris a co to je
 6. pozice patera familias, když se vrátí ze zajetí
 7. cura debilium
 8. repudium
 9. hranice 14 let - co znamená
 10. tutor testamentarium

3. oddíl - Věcná práva

 1. res immobiles
 2. 2 základní prvky držby
 3. usucapio libertatis
 4. rozdíl mezi držbou a držbou odvozenou
 5. cautio damni infecti
 6. 1 pozemková služebnost
 7. počet svědků u mancipace (kromě vážného)
 8. žaloba člověka, který chce použít právem služebnost a je mu v ní bráněno
 9. nunkupace
 10. ius fruendi
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code