Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
rimske-pravo:pfuk:riman:zapocty2012-2013 [2013/05/30 17:33]
Hana Brodská
rimske-pravo:pfuk:riman:zapocty2012-2013 [2018/04/08 16:19] (aktuální)
185.115.9.219 [2. oddíl - Práva osob]
Řádek 83: Řádek 83:
   - co je to ius honorarium - praetorské právo, masa práva vytvářená úředníky \\   - co je to ius honorarium - praetorské právo, masa práva vytvářená úředníky \\
 ==== 2. oddíl - Práva osob ==== ==== 2. oddíl - Práva osob ====
-  ​- kdo je servus - otrok \\ + 
-  - adopce osoby sui iuris - arrogace ​\\ +  ​- kdo je servus - otrok 
-  - kdy bylo dáno občanství téměř všichni svobodní obyvatelé říma - 212 nl \\ +  - adopce osoby sui iuris - arrogace 
-  - tutela legitimis - poručenství ze zákona ​\\ +  - kdy bylo dáno občanství téměř všichni svobodní obyvatelé říma - 212 nl 
-  - capitis ​deminucio ​- právní smrt, ztráta jednoho ze tří statusů ​\\ +  - tutela legitimis - poručenství ze zákona 
-  - kdy je dítě legitimní - (182, 300) \\ +  - capitis ​deminutio ​- právní smrt, ztráta jednoho ze tří statusů 
-  - ius comercii - právo uzavírat obchody podle ius civile ​\\ +  - kdy je dítě legitimní - (182, 300) 
-  - 2 tutely - tutela mulierum, tutela impuberum ​\\ +  - ius comercii - právo uzavírat obchody podle ius civile 
-  - je manželské dítě kognátem tety z matčiny strany - ano \\ +  - 2 tutely - tutela mulierum, tutela impuberum 
-  - adsertor ad libertam - svědek při manumissiu otroka podle ius civile (manumissio per vindictam) ​\\+  - je manželské dítě kognátem tety z matčiny strany - ano 
 +  - adsertor ad libertam - svědek při manumissiu otroka podle ius civile (manumissio per vindictam) 
 + 
 ==== 3. oddíl - Věcná práva ==== ==== 3. oddíl - Věcná práva ====
   - cautio damni infecti - záruka proti hrozící škodě \\   - cautio damni infecti - záruka proti hrozící škodě \\
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code