Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Zadání zápočtů ZS 2010/2011

14. 1. 2011

Zápočet, 14. 1. 2011, 10H, 100.

 1. Obecná část:
  • latinsky zákon - lex
  • kdy vydán Věčný Hadriánův edikt - 2 st. n. l.
  • Kdy uděleno občanství téměř všem obyvatelům Říma - 212
  • kdy vydána Digesta - 533
  • princip kolegiality - do každého úřadu zvoleni min. 2 úředníci, museli se shodovat
  • na jakém principu jsou comitia tributa - na územním principu
  • co je to ius intercessionis - právo zakročit a zabránit provedení plánu, se kt. nevyslovili souhlas všichni členové kolegia
  • jmenujte 2 plebejské magistratury - tribun lidu, plebejský aedil
  • části Corpus iuris civilis - Kodex, digesta, instituce
  • co je to census - odhad majetku, který prováděli cenzoři
 2. Práva osob
  • co je to contubernium
  • 2 příklady vzniku agnace
  • co znamená věk 25 let
  • co je to ius commercii
  • affinitas
  • stupen a linie strýce a synovce
  • tutela mulierum
  • 2 typy právnických osob
 3. Práva věcí
  • co je to adiuidikace
  • 2 způsoby originárního nabytí vlastnictví
  • co je to actio communi dividundo
  • 2 interdikty na ochranu držby
  • příklad res incorporales
  • nabytí vlastnického práva bez fyzického vlastnictví
  • alespoň jednu osobní služebnost, …

20. 1. 2011

zápočet 20. 1., co si pamatuju:

 1. skupina
  • příklad Lex Romanae Barbarorum
  • století Dvanácti desek
  • století Hadrianův edikt
  • princip comitia curiata
  • části Corpus Iuris Civilis
  • jedna nižší republikánskámagistratura
  • dva příklady císařských konstitucí
  • jaký právník byl nejdůležutější po citačním zákoně 426.
 2. skupina
  • co znamenala hranice 25 let
  • ascendenti
  • libertinus Iunius
  • nad kým vznika mancipace
  • dva druhy vzniku manželské moci
  • je nemanželské dítě agnátem někoho z rodiny otce
  • co je to dos
  • jak probíhalo manumissio per vindicatum
 3. skupina
  • jedna věcná žaloba (latinsky)
  • k čemu je usucapio
  • dva příklady osobní služebnosti
  • co to jsou interdicta retinendae possessionis
  • perceptio
  • akcesorická povaha pignu
  • res nec mancipi
  • jak se jmenuje latinsky nabytí vlastnictví smícháním dvou látek
  • tradice krátké ruky
  • latinsky věc ničí

14. 2. 2011

 1. Prameny a státní právo
  • Jednou větou popište, co je to „zákon“ za doby římské republiky.
  • Vyjmenujte všechny části Corpus Iuris Civilis.
  • Vyjmenujte alespoň 3 klasické římské právníky.
  • Kdo byl v čele Justiniánovy kompilační komise?
  • Co je to ius honorarium?
  • Napiště aspoň dva druhy císařských konstitucí.
  • Co je to census?
  • Jmenujte alespoň jednoho nižšího magistráta.
  • K čemu byly vydány novellae?
  • Z jakého století je lex XII tabularum?
 2. Osoby a práva osob
  • Co je peculium castrense?
  • Kdo jsou kolateráti a uveďte jeden příklad.
  • Pro koho byla zřízena cura furiosi?
  • Co je ius vendendi?
  • Vyjmenujte všechny statusy římského občana.
  • Co je ius vitae necisquae?
  • Co je ius postliminii?
  • Co je tutela legitima?
  • Co je legitimace?
  • Co to znamená, když jsou sourozenci „polorodí“?
 3. Věci a věcná práva
  • Co je perceptio?
  • Uveďte latinsky celým názvem alespoň dvě žaloby na ochranu držby.
  • Uveďte alespoň jeden druh nabytí způsobu držby (bez nabytí vlastnictví).
  • Uveďte latinsky alespoň jednu res extra commercium.
  • Co je res mancipii?
  • Jaké prvky má držba?
  • Co je accessio?
  • Uveďte alespoň dvě žaloby na ochranu kviritského vlastnictví.
  • K čemu je superficies?
  • Jak je latinsky dobrá víra?
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code