Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
rimske-pravo:pfuk:riman:prednasky:prednaska3 [2013/12/30 20:21]
Martin Přichystal
rimske-pravo:pfuk:riman:prednasky:prednaska3 [2016/10/18 10:24]
31.30.101.29 [Činnost praetorů]
Řádek 59: Řádek 59:
     * **Cavere**- „mít se na pozoru“ dávání rad, jak žalobám předejít     * **Cavere**- „mít se na pozoru“ dávání rad, jak žalobám předejít
     * **Respondere**- „odpovídat,​ dávat rady“ běžné právní rady     * **Respondere**- „odpovídat,​ dávat rady“ běžné právní rady
 +    * **Skripere**- psát
   * K modernizaci římského práva dochází díky jurisdikci- na prvním místě tedy díky ediktální činnosti praetorů   * K modernizaci římského práva dochází díky jurisdikci- na prvním místě tedy díky ediktální činnosti praetorů
     * //Ius honorarium//​= právo, tvořené římskými úředníky (běžně bývá ztotožňováno s ius praetorium)     * //Ius honorarium//​= právo, tvořené římskými úředníky (běžně bývá ztotožňováno s ius praetorium)
- 
 ==== Činnost praetorů ==== ==== Činnost praetorů ====
   * Úřad praetora vzniká v roce 367 př. n. l.   * Úřad praetora vzniká v roce 367 př. n. l.
Řádek 73: Řádek 73:
   * Praetor tak například vytváří nové žaloby „na jedno použití“ na míru konkrétním případům   * Praetor tak například vytváří nové žaloby „na jedno použití“ na míru konkrétním případům
   * Praetor také může díky své pravomoci impéria vydávat konkrétní nařízení,​ kterými například odpouští lhůty apod.   * Praetor také může díky své pravomoci impéria vydávat konkrétní nařízení,​ kterými například odpouští lhůty apod.
-  * V polovině 3. Století př. n. l. vzniká úřad cizineckého praetora, který řeší spory Římanů s cizinci+  * V polovině 3. Století př. n. l. (242 př.n.l.) ​vzniká úřad cizineckého praetora, který řeší spory Římanů s cizinci
     * Cizinecký praetor často pracuje s cizím právem, které je v mnohých oblastech propracovanější,​ než římské (=> obohacení římského práva)     * Cizinecký praetor často pracuje s cizím právem, které je v mnohých oblastech propracovanější,​ než římské (=> obohacení římského práva)
   * Cizinecký praetor jako první začíná sepisovat formule- písemné pokyny pro soud. Tímto postupem se brzy inspiruje i městský praetor   * Cizinecký praetor jako první začíná sepisovat formule- písemné pokyny pro soud. Tímto postupem se brzy inspiruje i městský praetor
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code