Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
rimske-pravo:pfuk:riman:prednasky:prednaska3 [2013/12/30 20:21]
Martin Přichystal
rimske-pravo:pfuk:riman:prednasky:prednaska3 [2014/10/14 11:33]
195.113.8.138 [Právní věda v klasickém období]
Řádek 59: Řádek 59:
     * **Cavere**- „mít se na pozoru“ dávání rad, jak žalobám předejít     * **Cavere**- „mít se na pozoru“ dávání rad, jak žalobám předejít
     * **Respondere**- „odpovídat,​ dávat rady“ běžné právní rady     * **Respondere**- „odpovídat,​ dávat rady“ běžné právní rady
 +    * **Skripere**- psát
   * K modernizaci římského práva dochází díky jurisdikci- na prvním místě tedy díky ediktální činnosti praetorů   * K modernizaci římského práva dochází díky jurisdikci- na prvním místě tedy díky ediktální činnosti praetorů
     * //Ius honorarium//​= právo, tvořené římskými úředníky (běžně bývá ztotožňováno s ius praetorium)     * //Ius honorarium//​= právo, tvořené římskými úředníky (běžně bývá ztotožňováno s ius praetorium)
- 
 ==== Činnost praetorů ==== ==== Činnost praetorů ====
   * Úřad praetora vzniká v roce 367 př. n. l.   * Úřad praetora vzniká v roce 367 př. n. l.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code