Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Říman, přednáška 10

Věcná práva

 • Co je věc v právním slova smyslu
  • Hmotná povaha
  • Samostatná existence
  • Věc musí mít hodnotu vyjádřitelnou v penězích
 • Věcná práva
  • Vlastnictví – v reálném životě není vidět – musí se dešifrovat
  • Panství nad věcí – ovládání věci
  • Fyzické ovládání – corpus
  • Vůle nakládat s věcí – aminus – possesio ?
  • Právní panství nad věcí – sféra která není viditelná
 • Práva s absolutní a relativní povahou
  • Absolutní – právě např. vlastnické právo
  • Relativní – vyplývá ze smluv
 • Přímé nebo nepřímé panství nad věcí (absolutní x relativní)
 • Přímé – věcné právo (přímé, neomezené právní panství nad věcí), věcné právo k věci cizí (přímé, omezené právní panství nad věcí)
 • Právo věc držet – ius poscidendi, věc užívat – ius utendi, právo těžit plody – ius pruendi (právo věc požívat), právo s věcí disponovat – ius disponendi, působit a měnit podstatu věci, zničit – ius abudendi
 • Omezení vlastnického práva
  • Z definice neomezené, ve skutečnosti omezené je
  • Vyplývá z práva třetích osob – tam kde se práva střetávají
  • Např. ambitus – mezery mezi domy, confinium – mezní pruh mezi pozemky
  • Sousedská práva – imise – voda, slepice, vibrace, zápach – vlastník by neměl obtěžovat souseda nad míru obvyklou
  • Spoluvlastnictví – na bázi práva veta – nezáleží na podílu – každý spoluvlastník má právo veta vůči ostatním
  • Podíly na věci reálně dělitelné, která dělená ještě není – každý si svůj podíl může vzít
 • Vlastnictví na bázi civilního práva – dominium —–, vedle toho postupem času prétorské vlastnictví
 • Civilní vlastnictví popisuje nějaké formální náležitosti pro nakládání s věcí mancipační – to se často ignoruje – spory řeší praetor – námitka věci prodané a předané – pokud s prokáže, nebude se věc vracet – postupem času vznikají dva typy vlastnického práva
 • Nabývání vlastnictví
  • Originární – odvozuji od předchůdce, neodvozené nabytí vlastnictví
   • Okupace věci ničí
   • Vydržení
    • právně hygienický mechanismus
    • abstraktní svět by měl ustupovat reálnému
    • podle civilního práva je vydržení celkem jednoduché – movité 1 rok, u nemovitých 2 roky
    • postupem času další podmínky – res habilis (způsobilost věci – nelze vydržet věc ukradenou), titulus (uznaný důvod), fides (dobrá víra), possesio (držba), tempus (čas) – vztahuje se jen na římské občany, později vstupuje praetor a zavádí další způsob vydržení pro cizince
    • promlčení žaloby – 10, 20 let bez ohledu na movitost nebo nemovitost, presenc a absenc – podle toho jesti ve stejné či jiné provincii
    • Justinián – vydržení řádné (u movitých, 3 roky, nemovité, 10, 20 let), věci mimořádné (30, 40 let – majetek křesťanské církve)
    • Habilis – nelze vydržet majetek cizince?, věc vyloučena z právního obchodu, i věci patřící císařské pokladně a sirotkům a vdovám – ještě před Justiniánem – za Justiniánem věci mimořádné
    • Titulus – okupace – nabyvatel okupuje věc podle jeho přesvědčení ničí, kupní smlouva s nevlastníkem – nabyvatel nemohl nabýt vlastnictví, běží jen vydržecí lhůta
    • Bona fides – dobrá víra po celou dobu držecí lhůty (dnes), římské právo jiné – dobrá víra v okamžiku nabytí věci, potom už není moc důležitá
    • Possesio – po celou dobu v držbě
    • Tempus – pásmo od 1 roku – 40 let
   • tezifikace – zpracování jedné věci, že vznikne jiná
   • axece – k věci hlavní přistupuje věc vedlejší – stává se součástí hlavní věci, rozdíl u uměleckých děl – vlastníkem je vlastník malby, ne podkladového materiálu
   • nabytí vlastnictví k plodům – separací, percepcí
 • Derivativní – neodvozuju od předchůdce, rozlišuje se zda nastupuje v plném rozsahu, nebo omezen – univerzální subcese x singulární subcese
  • Mancipace – za účasti 5 svědků a dalších co drží váhy atd. přednáší dané věty.. formální
  • Iniurecese – formální
  • Tradice – kauzální, předání věci musí být uvozeno kauzou – právně uznaný důvod, který kvalifikuje tradici aby s ní bylo spojeno nabytí vlastnického práva, dvě kategorie kauz
   • Smlouva o výpůjčce, uschování věci – je kauza, ale člověk se vlastník nestane
   • Např. kupní smlouva

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code