Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

prava_rimskeho_obcana [2017/05/31 16:40] (aktuální)
147.251.209.65 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Práva římského občana ======
 +
 +Dělíme na veřejnoprávní a soukromoprávní:​
 +
 +===== Veřejnoprávní práva římského občana =====
 +
 +**Ius honorum** - kandidovat na úředníko národa římského (ucházet se o úřad)
 +
 +**Ius ****suffragii** - právo hlasovat v komitiích (měli i Latini prisci)
 +
 +**Ius militiae** - právo sloužit ve vojsku (čest!)
 +
 +**Ius migrandi** - oprávnění volně měnit bydliště
 +
 +**Ius provocationis** - právo odvolat se z rozhodnutí magistráta ke komitiím (pokuta, trest smrti - kdo by se neodvolal, když může)
 +===== Soukromoprávní práva římského občana =====
 +
 +**Ius connubii** - uzavřít manželství
 +
 +**Ius commercii** - volně obchodovat
 +
 +**Ius testamenti** - právo sepsat závěť, která bude respektována (první ustanovení v Zákonu 12 desek)
 +
 +Zdroj: Kurs římského práva
 +
 +​​​​​​​
 +
 +Y.
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code