Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Praetorské edikty

Praetorské edikty byly důležité pro vývoj soukromého práva. Praetor je vydal na začátku svého úředního roku. Jedná se o preatorské formulace a excepce - námitky. Vyhlašovány byly do preatorského alba. Upravovaly vedení soudního řízení. Platnost byla na jeden rok - po dobu jeho úřadu. Osvědčená ustanovení se v praxi přijímaly opakovaně - dalším praetorem za rok. Edictum tralaticium pak byl pak edikt, který byl právě přijímán opakovaně dalšími výkonnými preatory, byl přejímán od předešlého.

Praetor mohl v případě výskytu události, která nebyla již někde popsaná, vydat edikt ad hoc, ten se nazýval edicta repentina.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code