Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-9 [2012/12/03 10:21]
Karolina Vosátková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-9 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 7: Řádek 7:
       * Úřední rozhodnutí:​ rozhodnutí orgánem veřejné moci §48 odst. 3       * Úřední rozhodnutí:​ rozhodnutí orgánem veřejné moci §48 odst. 3
  
-===== VÝPOVĚĎ ​(§ 50 ZP) =====+===== Výpověď ​(§ 50 ZP) =====
  
   * **jednostranný právní úkon**, kterým dochází k ukončení pracovního poměru, aniž by bylo třeba souhlasu druhé strany   * **jednostranný právní úkon**, kterým dochází k ukončení pracovního poměru, aniž by bylo třeba souhlasu druhé strany
Řádek 64: Řádek 64:
  
  
-----+===== Prameny ===== 
 +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6, s. 244 - 249. 
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
  
-Prameny: Bělina a kol. Pracovní právo, 2012 - str. 244-249 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code