Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-9 [2012/12/06 19:29]
Klára Švandelíková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-9 [2012/12/09 02:24]
Petr Veselý
Řádek 65: Řádek 65:
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
- +  ​* BĚLINA, Miroslav ​a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 244 - 249.
-  ​* Bělina ​a kol. Pracovní právo, 2012 - str. 244-249+
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code