Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-9 [2012/12/03 10:21]
Karolina Vosátková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-9 [2012/12/06 19:29]
Klára Švandelíková
Řádek 7: Řádek 7:
       * Úřední rozhodnutí:​ rozhodnutí orgánem veřejné moci §48 odst. 3       * Úřední rozhodnutí:​ rozhodnutí orgánem veřejné moci §48 odst. 3
  
-===== VÝPOVĚĎ ​(§ 50 ZP) =====+===== Výpověď ​(§ 50 ZP) =====
  
   * **jednostranný právní úkon**, kterým dochází k ukončení pracovního poměru, aniž by bylo třeba souhlasu druhé strany   * **jednostranný právní úkon**, kterým dochází k ukončení pracovního poměru, aniž by bylo třeba souhlasu druhé strany
Řádek 64: Řádek 64:
  
  
-----+===== Prameny =====
  
-Prameny: ​Bělina a kol. Pracovní právo, 2012 - str. 244-249+  * Bělina a kol. Pracovní právo, 2012 - str. 244-249
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code