Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-8 [2012/12/06 19:29]
Klára Švandelíková [§43 Přeložení do jiného místa výkonu práce]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-8 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-========== 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení ​==========+====== 8. Pracovní cesta, cestovní náhrady a přeložení ======
  
   * Obecně se jedná o **změnu místa výkonu práce** – to je podstatnou náležitostí prac. smlouvy   * Obecně se jedná o **změnu místa výkonu práce** – to je podstatnou náležitostí prac. smlouvy
Řádek 59: Řádek 59:
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
-  * Pracovní právo - Bělina ​a kol.5. vydání; +  * BĚLINA, Miroslav ​a kol. //Pracovní právo//​. ​5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 226 an. 
-  * Komentář ZP; +  * Poznámky ze semináře - Hůrka  ​ 
-  * Poznámky ze semináře - Hůrka +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}} 
-  +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code