Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-7 [2012/12/11 12:24]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-7 [2012/12/21 01:39]
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
-============ 7. Převedení na jinou práci ============ +====== 7. Převedení na jinou práci ======
  
   * Upraveno v §41 ZP   * Upraveno v §41 ZP
Řádek 59: Řádek 58:
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
-  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 226 a násl.+  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 226 an.
   * Poznámky ze semináře - Hůrka   * Poznámky ze semináře - Hůrka
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code