Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-6 [2012/12/09 02:44]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-6 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
 ===== Čl. 26 LZPS ===== ===== Čl. 26 LZPS =====
  
-  * svobodná volba podnikání, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost+  * svobodná volba povolání, právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost
  
 ===== § 304 ZP ===== ===== § 304 ZP =====
Řádek 17: Řádek 17:
   * obsah dohody - ochrana předmětu činnosti zamtele (know-how) pro dobu po skončení PP   * obsah dohody - ochrana předmětu činnosti zamtele (know-how) pro dobu po skončení PP
   * zamec se zaváže, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání (max 1 rok), zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zamtele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu   * zamec se zaváže, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání (max 1 rok), zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zamtele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu
-  * zamtel poskytne přiměřené peněžité vyrovnání – min. ½ průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku – splatné pozadu (pokud se nedohodnou jinak)+  * zamtel poskytne přiměřené peněžité vyrovnání – min. ve výši jedné poloviny ​průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc plnění závazku – splatné pozadu (pokud se nedohodnou jinak)
   * možno sjednat smluvní pokutu   * možno sjednat smluvní pokutu
       * výše přiměřená povaze a významu       * výše přiměřená povaze a významu
Řádek 42: Řádek 42:
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 139 - 142.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 139 - 142.
   * Pracko - nové otázky. In: //​Vakobobři//​ [online]. 2009 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​www.vakobobri.cz/​download.php?​view.1135 ​   * Pracko - nové otázky. In: //​Vakobobři//​ [online]. 2009 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​www.vakobobri.cz/​download.php?​view.1135 ​
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code