Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-5 [2012/11/30 22:11]
Karolina Vosátková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-5 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 44: Řádek 44:
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 +  * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 218 - 219; 250 - 251.
 +  * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ § 35 a § 66.
 +  * ČECHTICKÁ,​ Alena. Největší změny v zákoníku práce. //Právní rádce//. 2011, roč. 2011, č. 12. Dostupné z: http://​pravniradce.ihned.cz/​c1-54200810-nejvetsi-zmeny-v-zakoniku-prace
 +  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo v bodech s příklady//​. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6,​ s. 21; 50.
 +  * CHLÁDKOVÁ,​ Alena. Zkušební doba postaru a ponovu. //Práce a mzda//. 2011, roč. 2011, č. 11. Dostupné z: http://​www.ucetnikavarna.cz/​archiv/​dokument/​doc-d35845v45541-zkusebni-doba-postaru-a-ponovu/​
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
  
-  * M. Bělina a kol.: Pracovní právo, 5. vydání 
-  * Bělina, Drápal a kol.: KOMENTÁŘ K ZÁKONÍKU PRÁCE 
-  * Hůrka a kol.: Pracovní právo v bodech s příklady, 3. aktual. vydání 
-  * Právní rádce 12/2011: Největší změny v zákoníku práce 
-  * Práce a mzda 11/2011: Zkušební doba postaru a ponovu (Ing. Alena Chládková) 
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code