Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-4 [2012/12/06 19:26]
Klára Švandelíková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-4 [2012/12/09 02:50]
Petr Veselý
Řádek 31: Řádek 31:
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
- +  ​* BĚLINA, Miroslav ​a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 216 - 218. 
-  * ZPr 262/2006 Sb. - zejm. § 39 +  * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo v bodech s příklady//. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6,​ s. 24. 
-  ​* Bělina M. a kol.Pracovní právo5. vydání. Praha: C.H.Beck 2012. - str. 216-218 +  * Semináře doc. Hůrky - LS 2012
-  * Hůrka P. a kol.Pracovní právo v bodech s příklady3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012. - str. 24 +
-  * semináře doc. Hůrky - LS 2012+
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code