Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-41 [2012/12/16 19:58]
Michala Šmahelová [Prameny]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-41 [2012/12/31 06:28]
Michala Šmahelová [Podpora v nezaměstnanosti]
Řádek 9: Řádek 9:
  
   * nárok na podporu v nezaměstnanosti má **uchazeč o zaměstnání**,​ který:   * nárok na podporu v nezaměstnanosti má **uchazeč o zaměstnání**,​ který:
-     * v posledních 2 letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání byl účasten na **důchodovém pojištění z titulu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti alespoň v délce 12 měsíců** (dobu 12 měsíců lze splnit i započtením tzv. "​náhradní doby" - osobní péče o dítě ve věku 4 let, osobní péče o v 2.,3.,3. stupni závislou osobu, výkon dobrovolnické služby)+     * v posledních 2 letech před podáním žádosti o zprostředkování zaměstnání byl účasten na **důchodovém pojištění z titulu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti alespoň v délce 12 měsíců** (dobu 12 měsíců lze splnit i započtením tzv. "​náhradní doby" - osobní péče o dítě ve věku 4 let, osobní péče o v 2.,3.,4. stupni závislou osobu, výkon dobrovolnické služby)
      * požádal ÚP o poskytnutí podpory      * požádal ÚP o poskytnutí podpory
      * není poživatelem starobního důchodu      * není poživatelem starobního důchodu
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code