Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-40 [2012/12/15 12:34]
Janotova Hana [Sdílené zprostředkování zaměstnání]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-40 [2012/12/31 05:51]
Michala Šmahelová [Úřad práce - krajské pobočky]
Řádek 38: Řádek 38:
   * zákonem stanovené podmínky jsou vymezeny v §25 ZZ, zejm. jsou to tyto:   * zákonem stanovené podmínky jsou vymezeny v §25 ZZ, zejm. jsou to tyto:
       * uchazečem může být pouze FO, která má na území ČR bydliště       * uchazečem může být pouze FO, která má na území ČR bydliště
-      * nesmí být v pracovněprávním vtahu nebo služebním poměru, jehož měsíční odměna přesahuje ​½  ​minimální mzdy+      * nesmí být v pracovněprávním vtahu nebo služebním poměru, jehož měsíční odměna přesahuje ​jednu polovinu ​ ​minimální mzdy
       * nesmí být OSVČ, osobou soustavně se připravující na budoucí povolání ​       * nesmí být OSVČ, osobou soustavně se připravující na budoucí povolání ​
       * funkcionářem v obchodních korporacích nebo ve státní správě (taxativně vymezeny - např. poslanec, soudce, člen vlády, prezident republiky)       * funkcionářem v obchodních korporacích nebo ve státní správě (taxativně vymezeny - např. poslanec, soudce, člen vlády, prezident republiky)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code