Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-38 [2012/12/20 14:17]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-38 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 38. Pracovněprávní ​spory ======+====== 38. Kolektivní ​spory ======
   * Spor = střet protichůdných názorů min. dvou subjektů   * Spor = střet protichůdných názorů min. dvou subjektů
   * **Spor v právním slova smyslu** = střet názorů nositelů práv a povinností z konkrétních pr. vztahů, kdy alespoň jeden vystupuje v pr. zájmu a **ochrany svého subjektivního práva**   * **Spor v právním slova smyslu** = střet názorů nositelů práv a povinností z konkrétních pr. vztahů, kdy alespoň jeden vystupuje v pr. zájmu a **ochrany svého subjektivního práva**
Řádek 60: Řádek 60:
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 561 - 568.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 561 - 568.
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 490 - 493.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 490 - 493.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code