Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-37 [2012/12/20 14:09]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-37 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 106: Řádek 106:
   * Pouze odb. org. má právo kolektivně vyjednávat a uzavřít se ZLem kol. sml. → k tomu potřebuje informace a projednání příslušných otázek   * Pouze odb. org. má právo kolektivně vyjednávat a uzavřít se ZLem kol. sml. → k tomu potřebuje informace a projednání příslušných otázek
   * //ZL je povinen informovat odb. org. (dle § 287 (1) ZPr)//: o vývoji mezd a platů, ekonomické a finanční situaci, pravděpodobném vývoji zaměstnanosti,​ BOZP, atd.   * //ZL je povinen informovat odb. org. (dle § 287 (1) ZPr)//: o vývoji mezd a platů, ekonomické a finanční situaci, pravděpodobném vývoji zaměstnanosti,​ BOZP, atd.
-  *//ZL je povinen ​informovat ​odb. org. (dle § 287 (2) ZPr)//: o ekonomické situaci, množství práce a pracovní tempo, vytváření podmínek pro zaměstnávání FO - mladistvých,​ zdravotně postižených,​ atd... opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí+  *//ZL je povinen ​projednat s odb. org. (dle § 287 (2) ZPr)//: o ekonomické situaci, množství práce a pracovní tempo, vytváření podmínek pro zaměstnávání FO - mladistvých,​ zdravotně postižených,​ atd... opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí
     * **Výčet není taxativní!** - lze dohodnout i další případy, které bude ZL projednávat s odb. org.     * **Výčet není taxativní!** - lze dohodnout i další případy, které bude ZL projednávat s odb. org.
   * Paleta závazků smluvně právní povahy může být velice široká :   * Paleta závazků smluvně právní povahy může být velice široká :
Řádek 126: Řádek 126:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 500 - 513.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 500 - 513.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code