Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-35 [2012/12/19 11:18]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-35 [2013/01/02 02:08]
Michala Šmahelová [Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání ====== ====== 35. Odpovědnost za pracovní úraz a nemoc z povolání ======
-  * Obecně viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-33|]] a [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-33|]]+  * Obecně viz ot. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-34|]] a [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-i:​otazka-33|]]
  
   * ZL, který škodu uhradil, má nárok na náhradu vůči všem ZLům, u nichž postižený ZC pracoval za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen, a to v rozsahu odpovídající době, po kterou pracoval u těchto ZLů za uvedených podmínek   * ZL, který škodu uhradil, má nárok na náhradu vůči všem ZLům, u nichž postižený ZC pracoval za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen, a to v rozsahu odpovídající době, po kterou pracoval u těchto ZLů za uvedených podmínek
Řádek 40: Řádek 40:
     * **Jednorázové odškodnění pozůstalých** (nezaopatřenému dítěti přísluší ve výši nejméně 240 000 Kč, stejně jako pozůstalému manželovi)     * **Jednorázové odškodnění pozůstalých** (nezaopatřenému dítěti přísluší ve výši nejméně 240 000 Kč, stejně jako pozůstalému manželovi)
     * **Náhradu věcné škody**     * **Náhradu věcné škody**
-  * § 205d ZPr – institut zákonného pojištění odpovědnosti ZLe za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání+  * § 205d ZPr z roku 1965 (viz § 365 ZP 262/​2006) ​– institut zákonného pojištění odpovědnosti ZLe za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
   * Z důvodu vzniku malých a středních ZLů – takoví by nemuseli být ekonomicky dostatečně silní, aby mohli nahradit škody – to by ohrožovalo jak plnění ve prospěch ZCů, tak ekonomicky i ZLe   * Z důvodu vzniku malých a středních ZLů – takoví by nemuseli být ekonomicky dostatečně silní, aby mohli nahradit škody – to by ohrožovalo jak plnění ve prospěch ZCů, tak ekonomicky i ZLe
   * Z tohoto důvodu zákon přenáší riziko na pojišťovnu formou zákonného pojištění (každý ZL zaměstnávající alespoň jednoho ZCe) – to se nevztahuje na ZLe, kteří mají podle zákona postavení organizační složky státu   * Z tohoto důvodu zákon přenáší riziko na pojišťovnu formou zákonného pojištění (každý ZL zaměstnávající alespoň jednoho ZCe) – to se nevztahuje na ZLe, kteří mají podle zákona postavení organizační složky státu
   * Pokud při zániku ZLe nepřejdou práva a povinnosti z PPV na jiného, má poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně,​ aby mu škodu nahradila v rozsahu, v jakém mu byl povinen nahradit sám pojištěný ZL   * Pokud při zániku ZLe nepřejdou práva a povinnosti z PPV na jiného, má poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně,​ aby mu škodu nahradila v rozsahu, v jakém mu byl povinen nahradit sám pojištěný ZL
 +
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 415 - 418.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 415 - 418.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code