Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-30 [2013/01/03 14:31]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-30 [2015/01/06 12:28]
Michal Zikmund [Krácení dovolené v § 223]
Řádek 71: Řádek 71:
     * dovolenou za kalendářní rok lze krátit z důvodu ad a) až c), za odpracované dny a dodatkové jen z důvodu ad b)      * dovolenou za kalendářní rok lze krátit z důvodu ad a) až c), za odpracované dny a dodatkové jen z důvodu ad b) 
   * krátí se jen z důvodů, které vznikly v tom kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje   * krátí se jen z důvodů, které vznikly v tom kalendářním roce, za který se dovolená poskytuje
-  * dovolená za kalendář. rok či její poměrná část se krátí ​ z důvodu překážek v práci, které se nepovažují pro účely dovolené za výkon (rodičovská dovolená v rozsahu ​rodičovské ​dovolené matky atd.), krátí se za prvních 100 takto zameškaných pracovních dní o 1/12 a pak za každých dalších 21 dní o 1/12 +  * dovolená za kalendář. rok či její poměrná část se krátí ​ z důvodu překážek v práci, které se nepovažují pro účely dovolené za výkon (rodičovská dovolená v rozsahu ​mateřské ​dovolené matky atd.), krátí se za prvních 100 takto zameškaných pracovních dní o 1/12 a pak za každých dalších 21 dní o 1/12 
   * ZCI, který byl ve výkonu trestu, se krátí dovolená za každých 21 tak zameškaných dnů o 1/12   * ZCI, který byl ve výkonu trestu, se krátí dovolená za každých 21 tak zameškaných dnů o 1/12
   * nově nemá ZL povinnost dovolenou krátit pro důvody ad a) a c) (je to na jeho rozhodnutí)   * nově nemá ZL povinnost dovolenou krátit pro důvody ad a) a c) (je to na jeho rozhodnutí)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code