Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-2 [2012/12/09 02:00]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-2 [2012/12/28 23:26]
Michala Šmahelová [1. podstatné]
Řádek 33: Řádek 33:
   * nelze přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa bez jeho souhlasu   * nelze přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa bez jeho souhlasu
  
-** +**den nástupu do práce**
-den nástupu do práce**+
   * v tento den vzniká pracovní poměr   * v tento den vzniká pracovní poměr
   * lze sjednat přesné datum nebo vázat na konkrétní skutečnost (např. sedmý den po skončení dosavadního zaměstnání);​ určení takového dne musí být natolik určité, aby nevzbuzovalo pochybnosti,​ navíc musí jít o skutečnost,​ která s určitostí nastane **X** takto sjednaný den nástupu do práce se liší od uzavření pracovní smlouvy s odkládací podmínkou, která nemusí být nikdy splněna a pracovní poměr tak nemusí vzniknout   * lze sjednat přesné datum nebo vázat na konkrétní skutečnost (např. sedmý den po skončení dosavadního zaměstnání);​ určení takového dne musí být natolik určité, aby nevzbuzovalo pochybnosti,​ navíc musí jít o skutečnost,​ která s určitostí nastane **X** takto sjednaný den nástupu do práce se liší od uzavření pracovní smlouvy s odkládací podmínkou, která nemusí být nikdy splněna a pracovní poměr tak nemusí vzniknout
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code