Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-2 [2012/12/09 01:59]
Petr Veselý
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-2 [2012/12/28 23:26]
Michala Šmahelová [1. podstatné]
Řádek 33: Řádek 33:
   * nelze přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa bez jeho souhlasu   * nelze přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa bez jeho souhlasu
  
-** +**den nástupu do práce**
-den nástupu do práce**+
   * v tento den vzniká pracovní poměr   * v tento den vzniká pracovní poměr
   * lze sjednat přesné datum nebo vázat na konkrétní skutečnost (např. sedmý den po skončení dosavadního zaměstnání);​ určení takového dne musí být natolik určité, aby nevzbuzovalo pochybnosti,​ navíc musí jít o skutečnost,​ která s určitostí nastane **X** takto sjednaný den nástupu do práce se liší od uzavření pracovní smlouvy s odkládací podmínkou, která nemusí být nikdy splněna a pracovní poměr tak nemusí vzniknout   * lze sjednat přesné datum nebo vázat na konkrétní skutečnost (např. sedmý den po skončení dosavadního zaměstnání);​ určení takového dne musí být natolik určité, aby nevzbuzovalo pochybnosti,​ navíc musí jít o skutečnost,​ která s určitostí nastane **X** takto sjednaný den nástupu do práce se liší od uzavření pracovní smlouvy s odkládací podmínkou, která nemusí být nikdy splněna a pracovní poměr tak nemusí vzniknout
Řádek 49: Řádek 48:
   * odstoupit lze jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce (§ 34 odst. 2 ZP)   * odstoupit lze jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce (§ 34 odst. 2 ZP)
   * odstoupením smlouva zaniká ex tunc – hledí se na ní jakoby nevznikla   * odstoupením smlouva zaniká ex tunc – hledí se na ní jakoby nevznikla
- 
- 
- 
- 
- 
  
 ===== Prameny =====  ​ ===== Prameny =====  ​
   * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 218 - 227.   * BĚLINA, Miroslav. //Zákoník práce: komentář//​. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xviii, 1616 s. ISBN 978-80-7179-251-2,​ s. 218 - 227.
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 124 - 131.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 124 - 131.
-  * Prezentace ​JUDR. Jakuba Morávka+  * Prezentace ​JUDr. Jakuba Morávka
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code