Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-29 [2012/12/05 13:53]
Klára Švandelíková
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-29 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 3: Řádek 3:
   * Obecně viz otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-28|]]   * Obecně viz otázka č. [[pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​skupina-ii:​otazka-28|]]
  
-== Překážky v práci na straně zaměstnavatele ==+===== Překážky v práci na straně zaměstnavatele ​=====
    
   * zaměstnavatel nepřiděluje nebo nemůže přidělovat ​ zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy   * zaměstnavatel nepřiděluje nebo nemůže přidělovat ​ zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy
Řádek 10: Řádek 10:
     * jiné překážky na straně zaměstnavatele (§ 208-210)     * jiné překážky na straně zaměstnavatele (§ 208-210)
  
-**Prostoje a přerušená práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní ​událostí**+=== Prostoje a přerušená práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní ​události ===
  
 **Prostoj** **Prostoj**
Řádek 34: Řádek 34:
  
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 337 - 345; 362 - 366.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 337 - 345; 362 - 366.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code