Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-28 [2013/01/03 14:31]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-28 [2013/01/17 19:32]
David Bažant [Druhy překážek v práci]
Řádek 37: Řádek 37:
     * zaměstnance zabezpečí jiný subjekt než zaměstnavatel (např. při dlouhodobém uvolnění pro výkon veřejné funkce poskytuje odměnu zaměstnavatel,​ pro kterého je uvolněn)     * zaměstnance zabezpečí jiný subjekt než zaměstnavatel (např. při dlouhodobém uvolnění pro výkon veřejné funkce poskytuje odměnu zaměstnavatel,​ pro kterého je uvolněn)
     * zaměstnanec nebude hmotně zabezpečen (neplacená PVP, se kterou není spojen žádný druh hmotného zabezpečení,​ např. nepředvídané přerušení provozu, zpoždění hromadných dopravních prostředků)     * zaměstnanec nebude hmotně zabezpečen (neplacená PVP, se kterou není spojen žádný druh hmotného zabezpečení,​ např. nepředvídané přerušení provozu, zpoždění hromadných dopravních prostředků)
-  * PVP mohou mít vliv na další skupinu práv a povinností,​ zejm. pracovní dobu, dovolenou, zkušební dobu, stabilitu pracovního poměru+  * PVP mohou mít vliv na další skupinu práv a povinností,​ zejm. pracovní dobu, dovolenou, zkušební dobu, stabilitu pracovního poměru
   * dle § 348 odst. 1 písm. a se za výkon práce považuje doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro PVP, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance,​ bylo-li předem sjednáno jeho napracování,​ a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy - > s tím souvisí § 85 odst. 5, který řeší problematiku pružné pracovní doby ve vazně na PVP tak, že pružné rozvržení se neuplatní v době důležitých osobních PVP, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu nebo peněžní dávky dle předp. o nem. poj., platí předem stanovené rozvržení týdenní prac. doby do směn, které musí zaměstnavatel určit   * dle § 348 odst. 1 písm. a se za výkon práce považuje doba, kdy zaměstnanec nepracuje pro PVP, s výjimkou doby pracovního volna poskytnutého na žádost zaměstnance,​ bylo-li předem sjednáno jeho napracování,​ a doby, po kterou byla práce přerušena pro nepříznivé povětrnostní vlivy - > s tím souvisí § 85 odst. 5, který řeší problematiku pružné pracovní doby ve vazně na PVP tak, že pružné rozvržení se neuplatní v době důležitých osobních PVP, po kterou zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu nebo peněžní dávky dle předp. o nem. poj., platí předem stanovené rozvržení týdenní prac. doby do směn, které musí zaměstnavatel určit
   * § 97, upravující ostatní případy PVP je zvláštním ustanovením k obecné úpravě PVP   * § 97, upravující ostatní případy PVP je zvláštním ustanovením k obecné úpravě PVP
Řádek 45: Řádek 45:
     * na dobu dočasné pracovní neschopnosti     * na dobu dočasné pracovní neschopnosti
     * na dobu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené     * na dobu mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené
-  * na dobu ostatních PVP nelze zaměstnanci určit čerpání dovolené jen na základě jeho žádosti+  * na dobu ostatních PVP smí zaměstnanci určit čerpání dovolené jen na základě jeho žádosti
   * dle § 216 odst. se pro účely dovolené posuzují doby některých PVP jako výkon práce (např. doba čerpání mateřské dov., pracovní neschopnosti vzniklé v důl. prac. úrazu nebo nemoci z pov. vzniklých při plnění prac. úkolů nebo v přímé souvislosti),​ některé doby PVP za výkon práce nepovažují (např. doba zameškaná pro důlež. osobní PVP, nejsou-li uvedeny v prováděcím pr. předpisu (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)   * dle § 216 odst. se pro účely dovolené posuzují doby některých PVP jako výkon práce (např. doba čerpání mateřské dov., pracovní neschopnosti vzniklé v důl. prac. úrazu nebo nemoci z pov. vzniklých při plnění prac. úkolů nebo v přímé souvislosti),​ některé doby PVP za výkon práce nepovažují (např. doba zameškaná pro důlež. osobní PVP, nejsou-li uvedeny v prováděcím pr. předpisu (nařízení vlády č. 590/2006 Sb.)
   * § 223 upravuje případy krácení dovolené z důvodu PVP, které se pro účely dovolené nepočítají jako výkon práce (viz § 216 odst. 3)   * § 223 upravuje případy krácení dovolené z důvodu PVP, které se pro účely dovolené nepočítají jako výkon práce (viz § 216 odst. 3)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code