Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-27 [2012/12/05 13:39]
Klára Švandelíková [Odměňování v nepodnikatelské sféře]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-27 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Odměňování v nepodnikatelské sféře ======+====== ​27. Odměňování v nepodnikatelské sféře ======
  
  
Řádek 11: Řádek 11:
   * Úprava odměňování je v tomto případě kogentní, kdy prostředky na platy jsou poskytovány z veřejných prostředků a je tedy nutná jejich regulace – mzdových prostředků i počtu zaměstnanců   * Úprava odměňování je v tomto případě kogentní, kdy prostředky na platy jsou poskytovány z veřejných prostředků a je tedy nutná jejich regulace – mzdových prostředků i počtu zaměstnanců
   * Platí zásada: „co není dovoleno, je zakázáno“ = v oblasti odměňování není možné poskytnout nic, co není výslovně v zákoníku práce dovoleno (platit víc)   * Platí zásada: „co není dovoleno, je zakázáno“ = v oblasti odměňování není možné poskytnout nic, co není výslovně v zákoníku práce dovoleno (platit víc)
 +
 ===== Plat ===== ===== Plat =====
  
Řádek 29: Řádek 30:
       * kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis nemohou přiznat vyšší plat než obecně závazné právní předpisy!!!       * kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis nemohou přiznat vyšší plat než obecně závazné právní předpisy!!!
       * Mohou pouze ovlivnit fakultativní složky platu – osobní příplatek,​ příplatek za vedení       * Mohou pouze ovlivnit fakultativní složky platu – osobní příplatek,​ příplatek za vedení
 +
 ===== Platový systém, katalogy prací §123 ===== ===== Platový systém, katalogy prací §123 =====
  
Řádek 36: Řádek 38:
   * Zaměstnavatel potom zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu jeho práce – vždy podle té nejnáročnější,​ kterou má vykonávat   * Zaměstnavatel potom zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu jeho práce – vždy podle té nejnáročnější,​ kterou má vykonávat
   * Platové třídy dále obsahuji 12.plat. stupňů podle do by dosažené praxe, péče o dítě..   * Platové třídy dále obsahuji 12.plat. stupňů podle do by dosažené praxe, péče o dítě..
 +
 ===== Platové formy ===== ===== Platové formy =====
  
Řádek 44: Řádek 47:
       * Navíc jsou to příplatek za vedení §124, za zastupování,​ za rozdělenou směnu..       * Navíc jsou to příplatek za vedení §124, za zastupování,​ za rozdělenou směnu..
   * Nepovinné příplatky = osobní příplatek §131 ZPr   * Nepovinné příplatky = osobní příplatek §131 ZPr
 +
 ===== Odměňování práce přesčas §127 ===== ===== Odměňování práce přesčas §127 =====
  
Řádek 55: Řádek 59:
   * Možnost dohody, že místo náhradního volna si zaměstnanec vezme příplatek ve výši svého průměrného hodinového výdělku (100% příplatek)   * Možnost dohody, že místo náhradního volna si zaměstnanec vezme příplatek ve výši svého průměrného hodinového výdělku (100% příplatek)
   * Pokud připadne svátek na obvyklý pracovní den zaměstnance a nepracuje, nekrátí se mu plat, ale taky ani nenáleží žádná náhrada   * Pokud připadne svátek na obvyklý pracovní den zaměstnance a nepracuje, nekrátí se mu plat, ale taky ani nenáleží žádná náhrada
 +
 ===== Odměňování práce ve ztíženém pracovním prostředí §128 ===== ===== Odměňování práce ve ztíženém pracovním prostředí §128 =====
  
Řádek 60: Řádek 65:
   * Výše příplatku je stanovena nařízením vlády č. 564/2006 na 400 – 1400 Kč měsíčně(5% minimální mzdy)   * Výše příplatku je stanovena nařízením vlády č. 564/2006 na 400 – 1400 Kč měsíčně(5% minimální mzdy)
   * Zvláštní příplatek pro zaměstnance,​ který vykonává práci spojenou se zvýšenou neuropsychickou zátěží a rizikem ohrožení života   * Zvláštní příplatek pro zaměstnance,​ který vykonává práci spojenou se zvýšenou neuropsychickou zátěží a rizikem ohrožení života
 +
 ===== Odměňování práce v noci §125 ===== ===== Odměňování práce v noci §125 =====
  
   * Vymezení noční práce od 22:00 do 6:00   * Vymezení noční práce od 22:00 do 6:00
   * Příplatek 20% průměrného hodinového výdělku ​   * Příplatek 20% průměrného hodinového výdělku ​
 +  * 
 ===== Odměňování práce v sobotu a neděli §126 ===== ===== Odměňování práce v sobotu a neděli §126 =====
  
   * Příplatek 25% průměrného hodinového výdělku   * Příplatek 25% průměrného hodinového výdělku
-===== Odměňování jiné než sjednané práce ​viz otázka B-26 ===== + 
-===== Náhrada mzdy při překážkách v práci viz otázka ​B-26 ===== +===== Otázka B-26 ===== 
-===== Odměna za pracovní pohotovost ​viz otázka B-26 ===== + 
-===== Srážky z platu viz otázka B-26 ===== +  * Odměňování jiné než sjednané práce  
-===== Splatnost platu viz otázka B-26 ===== +  ​* ​Náhrada mzdy při překážkách v práci viz otázka 
-===== Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce ​viz otázka B-26 =====+  ​* ​Odměna za pracovní pohotovost  
 +  ​* ​Srážky z platu 
 +  ​* ​Splatnost platu  
 +  ​* ​Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce
  
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
 +
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 293 - 335.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 293 - 335.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code