Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-26 [2013/01/03 14:31]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-26 [2015/01/04 17:24]
Michal Zikmund [Odměňování svátků §115] - dosavadní znění velmi matoucí, vyznělo to, jako kdyby zaměstnanec nepracoval kvůli státku, neměl by na nic nárok!
Řádek 37: Řádek 37:
       * **minimální mzda** = §111 (1) ZPr nejnižší přípustná výše odměny v pracovněprávním vztahu (vztahuje se i na dohody!)       * **minimální mzda** = §111 (1) ZPr nejnižší přípustná výše odměny v pracovněprávním vztahu (vztahuje se i na dohody!)
           * výši minimální mzdy stanovuje vláda nařízením (567/2006)           * výši minimální mzdy stanovuje vláda nařízením (567/2006)
-          * základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí ​8 000 Kč za síc nebo 48,10 Kč za hodinu+          * základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí ​k 1. 1. 2015 síčně 9 200 Kč nebo 55 Kč za hodinu
           * v případě, že mzda nedosáhne výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen tento rozdíl dorovnat (je jedno, z jakého důvodu byla nižší)           * v případě, že mzda nedosáhne výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen tento rozdíl dorovnat (je jedno, z jakého důvodu byla nižší)
       * **nejnižší zaručená mzda** ​       * **nejnižší zaručená mzda** ​
Řádek 65: Řádek 65:
   * Zaměstnanec dostane mzdu a **náhradní volno** v rozsahu práce vykonané ve svátek, poskytnuté do konce 3 měsíce násl.po výkonu práce ve svátek. Volno se poskytuje s náhradou mzdy.   * Zaměstnanec dostane mzdu a **náhradní volno** v rozsahu práce vykonané ve svátek, poskytnuté do konce 3 měsíce násl.po výkonu práce ve svátek. Volno se poskytuje s náhradou mzdy.
   * Možnost dohody, že místo náhradního volna si zaměstnanec vezme příplatek ve výši svého průměrného výdělku (**100% příplatek**)   * Možnost dohody, že místo náhradního volna si zaměstnanec vezme příplatek ve výši svého průměrného výdělku (**100% příplatek**)
-  * Pokud připadne svátek na obvyklý pracovní den zaměstnance a nepracuje, nekrátí se mu mzda, ale taky ani nenáleží žádná náhrada+  * Pokud připadne svátek na obvyklý pracovní den zaměstnance a nepracuje, nekrátí se mu mzda, ale taky ani nenáleží žádný příplatek (§ 115 odst. 3)
 ===== Odměňování práce ve ztíženém pracovním prostředí §117 ===== ===== Odměňování práce ve ztíženém pracovním prostředí §117 =====
    
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code