Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-25 [2012/12/19 20:13]
Michala Šmahelová [25. Postavení zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-25 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 11: Řádek 11:
  
   * Skutečnost,​ že je osobou se zdravotním postižením,​ dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.   * Skutečnost,​ že je osobou se zdravotním postižením,​ dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.
-  * Za osoby se zdravotním postižením ​podle se považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.+  * Za osoby se zdravotním postižením se považují i fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení.
   * §68 ZoZ – evidence osob se zdrav.postižením – vede krajská pobočka Úřadu práce   * §68 ZoZ – evidence osob se zdrav.postižením – vede krajská pobočka Úřadu práce
   * Krajská pobočka ÚP povinna po ukončení poskytování služeb dle tohoto zákona nebo poté, co FO přestane být osobou se zdrav.postižením,​ údaje týkající se této FO učinit nepřístupnými do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování   * Krajská pobočka ÚP povinna po ukončení poskytování služeb dle tohoto zákona nebo poté, co FO přestane být osobou se zdrav.postižením,​ údaje týkající se této FO učinit nepřístupnými do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování
Řádek 20: Řádek 20:
   * § 72 příprava k práci=cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdrav.postižením na vhodné prac.místo.. -trvá nejdéle 24 měsíců   * § 72 příprava k práci=cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdrav.postižením na vhodné prac.místo.. -trvá nejdéle 24 měsíců
   * snaha hmotně stimulovat ZL   * snaha hmotně stimulovat ZL
-  * chráněná pracovní místa = vytvořené na základě dohody ​úřadem práce pro osoby se zdravotním postižením;​ příspěvek na vytvoření může činit až 8x (pro osobu s těžkým zdravotním postižením až 12x) průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí+  * chráněná pracovní místa = vytvořené na základě dohody ​úřadem práce pro osoby se zdravotním postižením;​ příspěvek na vytvoření může činit až 8x (pro osobu s těžkým zdravotním postižením až 12x) průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
   * chráněná pracovní dílna = pracoviště vymezené na základě dohody s úřadem práce přizpůsobené pro zdravotně postižené;​ zaměstnat min 60% postižených;​ příspěvek ​ 8x (12x)    * chráněná pracovní dílna = pracoviště vymezené na základě dohody s úřadem práce přizpůsobené pro zdravotně postižené;​ zaměstnat min 60% postižených;​ příspěvek ​ 8x (12x) 
   * příspěvek na podporu zaměstnávání postižených osob pro ZL, který zaměstnává více než 50% zdravotně postižených z celkového počtu ZC   * příspěvek na podporu zaměstnávání postižených osob pro ZL, který zaměstnává více než 50% zdravotně postižených z celkového počtu ZC
Řádek 49: Řádek 49:
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 334.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2,​ s. 334.
   * Pracko se zapracovanou novelou. In: //​Vakobobři//​ [online]. 2012 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​www.vakobobri.cz/​download.php?​view.1754   * Pracko se zapracovanou novelou. In: //​Vakobobři//​ [online]. 2012 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://​www.vakobobri.cz/​download.php?​view.1754
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code