Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-24 [2012/12/19 20:01]
Michala Šmahelová [Zvláštní pracovní podmínky mladistvých]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-24 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých ====== ====== 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých ======
- +  ​* zakotveno v **čl.29 LZPS** 
-  ​ zakotveno v **čl.29 LZPS** +      * //(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. (2) Mladiství a osoby  zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. (3) Podrobnosti stanoví zákon.// 
-      * // ,, (1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. (2) Mladiství a osoby  zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. (3) Podrobnosti stanoví zákon. ​„ +      * toto ustanovení rozvádějí a konkretizují právní předpisy, zejména zákoník práce
-// +
-      *  toto ustanovení rozvádějí a konkretizují právní předpisy, zejména zákoník práce+
  
 ===== Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň,​ zaměstnankyň-matek,​ Znců pečujcí o dítě a o jiné FO ===== ===== Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň,​ zaměstnankyň-matek,​ Znců pečujcí o dítě a o jiné FO =====
Řádek 189: Řádek 187:
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 388 - 395.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 388 - 395.
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo v bodech s příklady//​. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6,​ s. 46 - 47.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo v bodech s příklady//​. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6,​ s. 46 - 47.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code