Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-24 [2012/12/19 19:59]
Michala Šmahelová [Zvláštní pracovní podmínky některých Znců]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-24 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých ====== ====== 24. Pracovní podmínky žen a mladistvých ======
- +  ​* zakotveno v **čl.29 LZPS** 
-  ​ zakotveno v **čl.29 LZPS** +      * //(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. (2) Mladiství a osoby  zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. (3) Podrobnosti stanoví zákon.// 
-      * // ,, (1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. (2) Mladiství a osoby  zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě k povolání. (3) Podrobnosti stanoví zákon. ​„ +      * toto ustanovení rozvádějí a konkretizují právní předpisy, zejména zákoník práce
-// +
-      *  toto ustanovení rozvádějí a konkretizují právní předpisy, zejména zákoník práce+
  
 ===== Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň,​ zaměstnankyň-matek,​ Znců pečujcí o dítě a o jiné FO ===== ===== Zvláštní pracovní podmínky zaměstnankyň,​ zaměstnankyň-matek,​ Znců pečujcí o dítě a o jiné FO =====
Řádek 124: Řádek 122:
 ===== Zvláštní pracovní podmínky mladistvých ===== ===== Zvláštní pracovní podmínky mladistvých =====
  
-  * **pojem zvláštních pracovních podmínek mladistvých**+==== pojem zvláštních pracovních podmínek mladistvých ​==== 
        ​*zdravý fyzický a psychický rozvoj mládeže vyžaduje, aby nejen v dětském věku, ale ani v době dospívání nebyla zaměstnávána pracemi, které by tento rozvoj mohly ohrozit        ​*zdravý fyzický a psychický rozvoj mládeže vyžaduje, aby nejen v dětském věku, ale ani v době dospívání nebyla zaměstnávána pracemi, které by tento rozvoj mohly ohrozit
        ​***čl.29(1) LZPS** – zakotveno právo mladistvých na zvláštní pracovní podmínky (viz začátek otázky)        ​***čl.29(1) LZPS** – zakotveno právo mladistvých na zvláštní pracovní podmínky (viz začátek otázky)
Řádek 148: Řádek 147:
             * účel: zajistit mladistvým v PPV rozvoj tělesných a duševních schopností             * účel: zajistit mladistvým v PPV rozvoj tělesných a duševních schopností
             * představují diferenciaci od obecných podmínek ostatních pracovníků             * představují diferenciaci od obecných podmínek ostatních pracovníků
-  * **povinnosti Ztelů vůči mladistvým**+ 
 +==== povinnosti Ztelů vůči mladistvým ​==== 
        * podle **§243 ZP**        * podle **§243 ZP**
             * //,,Ztelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých Znců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.“//​             * //,,Ztelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých Znců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek.“//​
Řádek 165: Řádek 166:
        * Ztel je povinnen **vést seznam mladistvých Znců**, kteří jsou u něj zaměstnáni        * Ztel je povinnen **vést seznam mladistvých Znců**, kteří jsou u něj zaměstnáni
             * pr. úprava účinná do 31.12.2006 ukládala Zteli povinnost spolupracovat při řešení důležitých otázek týkajících se mladistvých Znců v oblasti vzniku a skončení PP s jejich zákonnými zástupci. V případech stanovených ZP byli Ztelé povinni vyžádat si vyjádření zákonných zástupců nebo jim dát určité skutečnosti na vědomí. Tato pr. úprava nebyla novým ZP převzata             * pr. úprava účinná do 31.12.2006 ukládala Zteli povinnost spolupracovat při řešení důležitých otázek týkajících se mladistvých Znců v oblasti vzniku a skončení PP s jejich zákonnými zástupci. V případech stanovených ZP byli Ztelé povinni vyžádat si vyjádření zákonných zástupců nebo jim dát určité skutečnosti na vědomí. Tato pr. úprava nebyla novým ZP převzata
-  * **zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi** + 
 +==== zákazy zaměstnávání mladistvých některými pracemi ​==== 
 + 
        * Ztelé smějí mladistvé zaměstnávat pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. (platí to i pro školy, pokud v rámci své účasti na výchově mládeže origanizují práce mladistvých)  ​        * Ztelé smějí mladistvé zaměstnávat pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. (platí to i pro školy, pokud v rámci své účasti na výchově mládeže origanizují práce mladistvých)  ​
        * mladistvým jsou **výslovně zakázány**:​ (**§ 245 ZP**, **§246 ZP**)         * mladistvým jsou **výslovně zakázány**:​ (**§ 245 ZP**, **§246 ZP**) 
Řádek 184: Řádek 187:
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 388 - 395.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 388 - 395.
   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo v bodech s příklady//​. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6,​ s. 46 - 47.   * HŮRKA, Petr a kol. //Pracovní právo v bodech s příklady//​. 3. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwert ČR, 2012, 144 s., ISBN 978-80-7357-846-6,​ s. 46 - 47.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code