Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-23 [2012/11/26 11:08]
Přemysl Bartoš
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-23 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP ====== ====== 23. Práva a povinnosti zaměstnanců na úseku BOZP ======
  
-**BOZP**+===== BOZP =====
  
   *problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se příslušné orgány vnitrostátní (státní a odborové orgány) i mezinárodní (Mezinárodní organizace práce) začaly více zabývat zejména po skončení 2. světové války => obnova válkou zničeného hospodářství,​ rozvoj průmyslové výroby, rozmach jaderné energetiky, počátky státních zásahů však sahají již do 19.stol.   *problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se příslušné orgány vnitrostátní (státní a odborové orgány) i mezinárodní (Mezinárodní organizace práce) začaly více zabývat zejména po skončení 2. světové války => obnova válkou zničeného hospodářství,​ rozvoj průmyslové výroby, rozmach jaderné energetiky, počátky státních zásahů však sahají již do 19.stol.
Řádek 13: Řádek 13:
   *souhrn práv a povinností mezi orgány inspekce práce a ZL nebo ZC při výkonu kontroly v oblasti bezpečnosti práce   *souhrn práv a povinností mezi orgány inspekce práce a ZL nebo ZC při výkonu kontroly v oblasti bezpečnosti práce
  
-**Úprava**+===== Úprava ​===== 
       *§ 101 - 108, § 349/1 ZPr       *§ 101 - 108, § 349/1 ZPr
           *§ 102 všeobecné preventivní zásady - povinnost zaměstnavatelů vycházet z nich při přijímání a provádění opatření BOZP           *§ 102 všeobecné preventivní zásady - povinnost zaměstnavatelů vycházet z nich při přijímání a provádění opatření BOZP
Řádek 30: Řádek 31:
  
  
 +===== Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP =====
  
-**Práva a povinnosti zaměstnanců v oblasti BOZP** 
  
   *§ 106   *§ 106
Řádek 51: Řádek 52:
   *povinnost podrobit se preventivním prohlídkám,​ vyšetřením nebo očkováním stanovených zvl. právními předpisy   *povinnost podrobit se preventivním prohlídkám,​ vyšetřením nebo očkováním stanovených zvl. právními předpisy
  
-**Povinnosti zaměstnavatele** (něco málo, v otázkách to není, vyplývá to z práv a povinností ZC)+===== Povinnosti zaměstnavatele ​===== 
 + 
 + 
 +(něco málo, v otázkách to není, vyplývá to z práv a povinností ZC)
   *hlavním cílem a úkolem ZL při zajišťování BOZP při práci je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví ZC při práci   *hlavním cílem a úkolem ZL při zajišťování BOZP při práci je předcházet nebo omezovat rizika ohrožující životy a zdraví ZC při práci
   *obecná povinnost ZL v oblasti BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se zdržují na pracovišti ZL s jeho vědomím a souhlasem   *obecná povinnost ZL v oblasti BOZP se vztahuje na všechny osoby, které se zdržují na pracovišti ZL s jeho vědomím a souhlasem
Řádek 60: Řádek 64:
       *povinnost vyhotovit záznam o úrazu v případech,​ kdy následkem úrazu vznikla pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny       *povinnost vyhotovit záznam o úrazu v případech,​ kdy následkem úrazu vznikla pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny
  
-Pracovní právo - HůrkaP. a kolektiv, 2011, Aleš Čeněk, s. 298 - 315+ 
 +===== Prameny ===== 
 +  * HŮRKAPetr a kol//Pracovní právo//. Plzeň: Vydavatelství ​nakladatelství ​Aleš Čeněk, 2011, 559 s. ISBN 978-80-7380-316-2, s. 298 - 315
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code