Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-22 [2012/12/19 18:37]
Michala Šmahelová [Pracovní pohotovost]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-22 [2012/12/30 18:57]
Michala Šmahelová [Pracovní pohotovost]
Řádek 5: Řádek 5:
   * § 78 odst. 1 písm. i) ZPr + § 93 ZPr   * § 78 odst. 1 písm. i) ZPr + § 93 ZPr
   * = práce konaná ZCEm na příkaz ZTLe nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní prac. dobu (§ 79 ZPr) a mimo rámec směn    * = práce konaná ZCEm na příkaz ZTLe nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní prac. dobu (§ 79 ZPr) a mimo rámec směn 
 +  * u ZCů s //kratší týdenní pracovní dobou// (§ 80 ZPr) je prací přesčas až práce přesahující //​stanovenou týdenní pracovní dobu// (§ 79 ZPr), těmto zaměstnancům nelze práci přesčas nařídit
   * prací přesčas není, napracovává-li ZC prací konanou nad stanovenou týdenní dobu prac volno, kt. mu ZTL poskytl na jeho žádost   * prací přesčas není, napracovává-li ZC prací konanou nad stanovenou týdenní dobu prac volno, kt. mu ZTL poskytl na jeho žádost
  
   * **a) nařízená** ​   * **a) nařízená** ​
 +      * práci přesčas může zaměstnavatel nařídit jen z vážných provozních důvodů, a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi 2 směnami, popřípadě i za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 ZPr i na dny pracovního klidu
       * lze ZCi nařídit v rozsahu nejvýše 8 hodin v každém ​ týdnu a 150 hodin ročně, tj. od 1.1. do 31.12.       * lze ZCi nařídit v rozsahu nejvýše 8 hodin v každém ​ týdnu a 150 hodin ročně, tj. od 1.1. do 31.12.
       * v rámci stanoveného týdenního a ročního limitu je ZC povinen práci přesčas konat       * v rámci stanoveného týdenního a ročního limitu je ZC povinen práci přesčas konat
       * může být nařizována před počátkem prac. doby či po skončení, vždy však v době odpočinku       * může být nařizována před počátkem prac. doby či po skončení, vždy však v době odpočinku
 +      * v rámci stanoveného týdenního limitu a ročního limitu lze zaměstnanci nařídit práci přesčas a zaměstnanec je povinen práci přesčas konat 
   * **b) se souhlasem ZCe**   * **b) se souhlasem ZCe**
       * lze sjednat i v prac. smlouvě, prohlášením atd.       * lze sjednat i v prac. smlouvě, prohlášením atd.
-      * nad stanoveý ​rozsah (8 hod. týdně/150 ročně) je možní požadovat po ZCi práci přesčas pouze po dohodě s ním, a to v průměru v rozsahu nejvýše 8 hodin týdně za období nejvýše 26 týdnů ( v kolektivní smlouvě může být sjednání období nejvýše 52 týdnů – tzv. vyrovnávací období)+      * nad stanovený ​rozsah (8 hod. týdně/150 ročně) je možné požadovat po ZCi práci přesčas pouze po dohodě s ním, a to v průměru v rozsahu nejvýše 8 hodin týdně za období nejvýše 26 týdnů ( v kolektivní smlouvě může být sjednání období nejvýše 52 týdnů – tzv. vyrovnávací období)
   *** c) § 93 a – ve zdravotnictví**   *** c) § 93 a – ve zdravotnictví**
       * viz. níže       * viz. níže
  
-  * možné konat jen výjimečně – lze nařídit jen z vážných provozních důvodů +  * práci přesčas může zaměstnavatel ​nařídit jen z vážných provozních důvodů, ​a to i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi 2 směnami, popřípadě i za podmínek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 ZPr i na dny pracovního ​klidu
-  * do výše uvedených období se nezapočítává práce přesčasza níž bylo ZCi poskytnuto náhradní volno +
-  * ZTL může nařídit ​i na dobu nepřetržitého odpočinku mezi 2 směnami, popřza podmínek uvedených v § 91 idst. 2 až 4 ZPr i na dny prac. klidu+
   * nepřetržitý odpočinek nesmí být zkrácen na méně než 8 hodin   * nepřetržitý odpočinek nesmí být zkrácen na méně než 8 hodin
 +  * do výše uvedených období se nezapočítává práce přesčas, za níž bylo ZCi poskytnuto náhradní volno
   * ZPr zakazuje u někt. ZCů práci přesčas nařizovat:   * ZPr zakazuje u někt. ZCů práci přesčas nařizovat:
       * ZC mladistvý, tj. do 18 let – absolutní zákaz → ani kdyby souhlasil       * ZC mladistvý, tj. do 18 let – absolutní zákaz → ani kdyby souhlasil
Řádek 27: Řádek 29:
  
   * **c) další práce přesčas ve zdravotnictví**   * **c) další práce přesčas ve zdravotnictví**
-      * novela ​ZPr provedenou zák. 294/2008 Sb. možní nad obecně připuštěné limity práce přesčas ve zdravotnictvá ​využít ve vyšším rozsahu, dá-li ZC dobrovolný souhlas+      * po omezenou dobu od 1.10.2008 do 31.12.2013 novelou ​ZPr provedenou zák. 294/2008 Sb. je možné nad obecně připuštěné limity práce přesčas ve zdravotnictví ​využít ve vyšším rozsahu, dá-li ZC dobrovolný souhlas
       * důvodem pro navýšení rozsahu –nedostatek ZCů ve zdravotnictví       * důvodem pro navýšení rozsahu –nedostatek ZCů ve zdravotnictví
       * formálně vychází z čl. 22 směrnice 2003/88/ES, kt. umožnuje čl. státu odchýlit se v rozsahu 48 hod.       * formálně vychází z čl. 22 směrnice 2003/88/ES, kt. umožnuje čl. státu odchýlit se v rozsahu 48 hod.
       * prac. pohotovost na pracovišti je od 1.1.2007 považována za prac. dobu       * prac. pohotovost na pracovišti je od 1.1.2007 považována za prac. dobu
           * do té doby vedena jako prac. pohotovost           * do té doby vedena jako prac. pohotovost
-      * §78 odst. 1 písm. g) – výhradně při pracích ​nepřetržitého ​provozu ​ spojen ​s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ​ostat. ​lůžkových zdr. zařízeních a zdr. zařízeních ​zdravot. ​záchranné služby +      * další práci přesčas je možné dohodnout výhradně při pracích v nepřetržitém provozu, kterým je podle §78 odst. 1 písm. g) – provoz, který vyžaduje výkon práce 24h/den po 7 dní v týdnu za podmínky, že práce v nepřetržitém provozu ​je spojena ​s příjmem, léčbou, péčí nebo se zajištěním přednemocniční neodkladné péče v nemocnicích, ​ostatních ​lůžkových zdr. zařízeních a zdr. zařízeních ​zdravotnické ​záchranné služby 
-      * dále dle § 93a s lékařem, zubaře, farmaceutem ​atd.+      * další dohodnutou práci přesčas je možné dohodnout pouze se zaměstnanci výslovně vyjmenovanými v § 93a odst. 1 ZPr, tj. s lékařem, zubařem, farmaceutem, anebo zdravotnickým pracovníkem nelékařských zdravotnických povolání pracujících v nepřetržitém pracovním režimu
           * definice těchto zaměstnanců viz. 95/2004 Sb., 96/2004 Sb.           * definice těchto zaměstnanců viz. 95/2004 Sb., 96/2004 Sb.
-      * lze konat práci přesčas v průměru až o dalších 8 hod., v případě ZCe zdravotnické služby v průměru až o 12 hodin týdně v období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (52 týdnů, vymezí-li kolektivní smlouva)+      * lze konat práci přesčas v průměru až o dalších 8 hod., v případě ZCe zdravotnické ​záchranné ​služby v průměru až o 12 hodin týdně v období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích (52 týdnů, vymezí-li kolektivní smlouva)
       * dohoda o další dohodnuté práci přesčas       * dohoda o další dohodnuté práci přesčas
           * vždy písemně           * vždy písemně
-          * možné zrušit v prvních 12 týdnech od sjednání+          * možné ​okamžitě ​zrušit v prvních 12 týdnech od sjednání 
 +          * nesmí být sjednána v prvních 12 týdnech ode dne vzniku PP 
 +          * nesmí být sjednána na dobu delší 52 týdnů po sobě jdoucích
           * možné vypovědět v 2 měsíční výpovědní době           * možné vypovědět v 2 měsíční výpovědní době
           * jestliže ZC odmítne, nesmí být vystaven jakékoli újmě           * jestliže ZC odmítne, nesmí být vystaven jakékoli újmě
- 
 ===== Noční práce ===== ===== Noční práce =====
  
Řádek 61: Řádek 64:
  
  
-===== Pracovní pohotovost ====+===== Pracovní pohotovost ====
   * §95   * §95
   * = doba, v níž je ZC mimo pracoviště připraven k případnému výkonu práce dle prac. smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonávna nad rámec ​ jeho rozvrhu prac. směn   * = doba, v níž je ZC mimo pracoviště připraven k případnému výkonu práce dle prac. smlouvy, která musí být v případě naléhavé potřeby vykonávna nad rámec ​ jeho rozvrhu prac. směn
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code