Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-21 [2012/12/17 22:20]
Michala Šmahelová [21. Doba odpočinku a její druhy]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-21 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-========= 21. Doba odpočinku a její druhy =========+====== 21. Doba odpočinku a její druhy ======
  
   * **doba odpočinku** = doba, která není pracovní dobou (v té je ZC totiž povinen vykonávat pro ZLE práci), tedy i doba cestování na pracoviště či doba držení prac. pohotovosti;​ PP neupravuje její náplň, jen ji garantuje; realizuje se tak právo ZC na uspokojivé pracovní podmínky   * **doba odpočinku** = doba, která není pracovní dobou (v té je ZC totiž povinen vykonávat pro ZLE práci), tedy i doba cestování na pracoviště či doba držení prac. pohotovosti;​ PP neupravuje její náplň, jen ji garantuje; realizuje se tak právo ZC na uspokojivé pracovní podmínky
Řádek 48: Řádek 48:
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 275 - 281.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 275 - 281.
   * Komentář k Zákoníku práce, ASPI - příslušná zákonná ustanovení   * Komentář k Zákoníku práce, ASPI - příslušná zákonná ustanovení
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code