Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-21 [2012/12/17 22:09]
Michala Šmahelová [21. Doba odpočinku a její druhy]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-21 [2012/12/17 22:20]
Michala Šmahelová [21. Doba odpočinku a její druhy]
Řádek 24: Řádek 24:
     * u sezonních prací v zemědělství je možné kompenzovat zkrácení odpočinku mezi 2 směnami až v období 3 týdnů od jeho zkrácení (i zde lze zkrátit max. až na 8 hodin)     * u sezonních prací v zemědělství je možné kompenzovat zkrácení odpočinku mezi 2 směnami až v období 3 týdnů od jeho zkrácení (i zde lze zkrátit max. až na 8 hodin)
     * vztahuje se jen na 1 pracovní poměr, ve kterém se stanovená týdenní prac. doba, popř. kratší prac. doba rozvrhuje bez započtení případné práce přesčas (výjimka v § 90 odst. 2 ZP, kdy lze odpočinek zkrátit až na 8 hodin i při práci přesčas), pokud má ZC více pp, neprojeví se to při rozvržení prac. doby ani při stanovení nepřetržitého odpočinku mezi směnami (každý ZL je rozvrhuje ve vztahu jen k tomu jednomu pp)     * vztahuje se jen na 1 pracovní poměr, ve kterém se stanovená týdenní prac. doba, popř. kratší prac. doba rozvrhuje bez započtení případné práce přesčas (výjimka v § 90 odst. 2 ZP, kdy lze odpočinek zkrátit až na 8 hodin i při práci přesčas), pokud má ZC více pp, neprojeví se to při rozvržení prac. doby ani při stanovení nepřetržitého odpočinku mezi směnami (každý ZL je rozvrhuje ve vztahu jen k tomu jednomu pp)
-  - **nepřetržitý odpočinek v týdnu** (ZP zde rozšiřuje nárok stanovený směrnicí 2003/88/ES, která stanoví jako minumum ​24 hodin)+  - **nepřetržitý odpočinek v týdnu** (ZP zde rozšiřuje nárok stanovený směrnicí 2003/88/ES, která stanoví jako minimum ​24 hodin)
     * zajišťuje nárok na souvislé volno alespoň 35 hodin v týdnu (§ 92), pro mladistvé alespoň 48 hodin      * zajišťuje nárok na souvislé volno alespoň 35 hodin v týdnu (§ 92), pro mladistvé alespoň 48 hodin 
     * pokud to umožňuje provoz ZLE, pak by měl připadnout vždy na stejný den a tak, aby spadala do něj neděle     * pokud to umožňuje provoz ZLE, pak by měl připadnout vždy na stejný den a tak, aby spadala do něj neděle
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code