Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-21 [2012/12/17 21:53]
Michala Šmahelová [21. Doba odpočinku a její druhy]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-21 [2012/12/21 01:40]
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
-========= 21. Doba odpočinku a její druhy =========+====== 21. Doba odpočinku a její druhy ======
  
   * **doba odpočinku** = doba, která není pracovní dobou (v té je ZC totiž povinen vykonávat pro ZLE práci), tedy i doba cestování na pracoviště či doba držení prac. pohotovosti;​ PP neupravuje její náplň, jen ji garantuje; realizuje se tak právo ZC na uspokojivé pracovní podmínky   * **doba odpočinku** = doba, která není pracovní dobou (v té je ZC totiž povinen vykonávat pro ZLE práci), tedy i doba cestování na pracoviště či doba držení prac. pohotovosti;​ PP neupravuje její náplň, jen ji garantuje; realizuje se tak právo ZC na uspokojivé pracovní podmínky
Řádek 18: Řádek 18:
     * nezapočítávají se do pracovní doby (nenáleží mu mzda/plat) → ZL nemůže vyžadovat po ZC práci, nemůže určit, jak a kde má ZC přestávku trávit (záleží na ZCI, jak přestávku stráví, vyjma např. konzumace alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti atd.)     * nezapočítávají se do pracovní doby (nenáleží mu mzda/plat) → ZL nemůže vyžadovat po ZC práci, nemůže určit, jak a kde má ZC přestávku trávit (záleží na ZCI, jak přestávku stráví, vyjma např. konzumace alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti atd.)
     * poskytování přestávek po max. 6 hodinách se nevztahuje na práce, které nemohou být přerušeny (takové práce jsou dány technologií výroby, pracovním procesem či výkonem práce), zde ZL musí i bez přerušení provozu zajistit __přiměřenou dobu na oddech a jídlo__ (na poskytování přiměřené doby na jídlo a oddech se nevztahuje právní úprava přestávek na jídlo a oddech, není tak stanovena minimální doba, do které musí být poskytnuta, jde o pracovní dobu, neboť ZC během této doby koná práci, náleží mu tedy mzda), mladistvým zaměstnancům však i zde musí být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech (max. po 4,5 hod.)     * poskytování přestávek po max. 6 hodinách se nevztahuje na práce, které nemohou být přerušeny (takové práce jsou dány technologií výroby, pracovním procesem či výkonem práce), zde ZL musí i bez přerušení provozu zajistit __přiměřenou dobu na oddech a jídlo__ (na poskytování přiměřené doby na jídlo a oddech se nevztahuje právní úprava přestávek na jídlo a oddech, není tak stanovena minimální doba, do které musí být poskytnuta, jde o pracovní dobu, neboť ZC během této doby koná práci, náleží mu tedy mzda), mladistvým zaměstnancům však i zde musí být poskytnuta přestávka na jídlo a oddech (max. po 4,5 hod.)
-    * součástí pracovní doby jsou i __bezpečnostní přestávky__ (při práci, která uspává, je monotónní,​ …) →  zákon 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně v práci, připadne-li bezpečnostní přestávka na přestávku na jídlo a oddech, započítává se tak poskytnutá přestávka do pracovní doby (navíc, pokud ZL nezkrátí ZCI směnu o dobu souběhu přestávek,​ bude tato doba navíc považována za práci přesčas)+    * součástí pracovní doby jsou i __bezpečnostní přestávky__ (při práci, která uspává, je monotónní, ​např. řidiči ​…) →  zákon 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně v práci, připadne-li bezpečnostní přestávka na přestávku na jídlo a oddech, započítává se tak poskytnutá přestávka do pracovní doby (navíc, pokud ZL nezkrátí ZCI směnu o dobu souběhu přestávek,​ bude tato doba navíc považována za práci přesčas)
     * zvláštní druh - __přestávka na kojení__ matce, která kojí své dítě (§ 242), pracuje-li matka po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší jí na každé dítě to 1 roku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová,​ započítává se do prac. doby, s náhradou mzdy      * zvláštní druh - __přestávka na kojení__ matce, která kojí své dítě (§ 242), pracuje-li matka po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší jí na každé dítě to 1 roku 2 půlhodinové přestávky a v dalších 3 měsících 1 půlhodinová,​ započítává se do prac. doby, s náhradou mzdy 
   - **nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami dle § 90** (ZP zde rozšiřuje nárok stanovený směrnicí 2003/88/ES, která stanoví jako minumum 11 hodin)   - **nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami dle § 90** (ZP zde rozšiřuje nárok stanovený směrnicí 2003/88/ES, která stanoví jako minumum 11 hodin)
Řádek 24: Řádek 24:
     * u sezonních prací v zemědělství je možné kompenzovat zkrácení odpočinku mezi 2 směnami až v období 3 týdnů od jeho zkrácení (i zde lze zkrátit max. až na 8 hodin)     * u sezonních prací v zemědělství je možné kompenzovat zkrácení odpočinku mezi 2 směnami až v období 3 týdnů od jeho zkrácení (i zde lze zkrátit max. až na 8 hodin)
     * vztahuje se jen na 1 pracovní poměr, ve kterém se stanovená týdenní prac. doba, popř. kratší prac. doba rozvrhuje bez započtení případné práce přesčas (výjimka v § 90 odst. 2 ZP, kdy lze odpočinek zkrátit až na 8 hodin i při práci přesčas), pokud má ZC více pp, neprojeví se to při rozvržení prac. doby ani při stanovení nepřetržitého odpočinku mezi směnami (každý ZL je rozvrhuje ve vztahu jen k tomu jednomu pp)     * vztahuje se jen na 1 pracovní poměr, ve kterém se stanovená týdenní prac. doba, popř. kratší prac. doba rozvrhuje bez započtení případné práce přesčas (výjimka v § 90 odst. 2 ZP, kdy lze odpočinek zkrátit až na 8 hodin i při práci přesčas), pokud má ZC více pp, neprojeví se to při rozvržení prac. doby ani při stanovení nepřetržitého odpočinku mezi směnami (každý ZL je rozvrhuje ve vztahu jen k tomu jednomu pp)
-  - **nepřetržitý odpočinek v týdnu** (ZP zde rozšiřuje nárok stanovený směrnicí 2003/88/ES, která stanoví jako minumum ​24 hodin)+  - **nepřetržitý odpočinek v týdnu** (ZP zde rozšiřuje nárok stanovený směrnicí 2003/88/ES, která stanoví jako minimum ​24 hodin)
     * zajišťuje nárok na souvislé volno alespoň 35 hodin v týdnu (§ 92), pro mladistvé alespoň 48 hodin      * zajišťuje nárok na souvislé volno alespoň 35 hodin v týdnu (§ 92), pro mladistvé alespoň 48 hodin 
     * pokud to umožňuje provoz ZLE, pak by měl připadnout vždy na stejný den a tak, aby spadala do něj neděle     * pokud to umožňuje provoz ZLE, pak by měl připadnout vždy na stejný den a tak, aby spadala do něj neděle
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code