Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-1 [2013/01/03 14:31]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-1 [2013/01/04 14:59]
Bára Schmidtová [Poskytování údajů před vznikem pracovního poměru]
Řádek 61: Řádek 61:
      - //údaje o zdravotní pojišťovně ZCe//      - //údaje o zdravotní pojišťovně ZCe//
   * není vyloučeno, že ZL bude vyžadovat doklad o bezúhonnosti ZCe (výpis z tr.rejstříku),​ doklad o dosažené kvalifikaci,​ potvrzení o zaměstnání,​ prac. posudky apod.   * není vyloučeno, že ZL bude vyžadovat doklad o bezúhonnosti ZCe (výpis z tr.rejstříku),​ doklad o dosažené kvalifikaci,​ potvrzení o zaměstnání,​ prac. posudky apod.
-  * ZL je omezen §14 odst.1 ZP - //výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez pr. důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka pracovněprávního vztahu a nesmí být v rozporu s dobrými mravy// + 
 ===== Zdravotní prohlídky před vznikem prac. poměru ===== ===== Zdravotní prohlídky před vznikem prac. poměru =====
   * dle §32 ZP je ZL povinen zajistit, aby se ZC před uzavřením prac. poměru podrobil **vstupní lékařské prohlídce** v případech stanovených zvláštním pr. předpisem (§8 směrnice Ministerstva zdravotnictví č.49/1967 Věstníku Ministersva zdravotnictví,​ o posuzování zdrav. způsobilosti k práci)   * dle §32 ZP je ZL povinen zajistit, aby se ZC před uzavřením prac. poměru podrobil **vstupní lékařské prohlídce** v případech stanovených zvláštním pr. předpisem (§8 směrnice Ministerstva zdravotnictví č.49/1967 Věstníku Ministersva zdravotnictví,​ o posuzování zdrav. způsobilosti k práci)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code