Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-19 [2012/12/30 01:05]
Michala Šmahelová [Rozvržení pracovní doby]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-19 [2013/01/03 14:31] (aktuální)
Řádek 57: Řádek 57:
       * lze použít při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby       * lze použít při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
       * zahrnuje časové úseky základní a volitelné, začátek a konec určuje zaměstnavatel       * zahrnuje časové úseky základní a volitelné, začátek a konec určuje zaměstnavatel
-      * v základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti,​ délka základní pracovní doby není stanovena, celková délka směny (=základní i volitelný časový úsek nesmí přetáhnout 12 hodin)+      * v základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti,​ délka základní pracovní doby není stanovena, celková délka směny (=základní i volitelný časový úseknesmí přetáhnout 12 hodin
       * pružná pracovní doba může být uplatněna jako pružný den, týden nebo maximálně na 26 týdenní období (pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace a je sjednána kolektivní smlouva, může pracovní doba rozvržena až na 52 týdnů).       * pružná pracovní doba může být uplatněna jako pružný den, týden nebo maximálně na 26 týdenní období (pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace a je sjednána kolektivní smlouva, může pracovní doba rozvržena až na 52 týdnů).
       * je-li uplatněna pružná pracovní doba, má to vliv na posuzování //​překážek v práci a práce přesčas//       * je-li uplatněna pružná pracovní doba, má to vliv na posuzování //​překážek v práci a práce přesčas//
Řádek 65: Řádek 65:
   * odchylnou pracovní dobu lze sjednat při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, opět délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin   * odchylnou pracovní dobu lze sjednat při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby, opět délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin
   * **konto pracovní doby**   * **konto pracovní doby**
-    * jedna z forem rozvržení pracovní doby+    * jedna z forem nerovnoměrného ​rozvržení pracovní doby
     * přináší větší flexibilitu     * přináší větší flexibilitu
     * zaměstnavatel uděluje zaměstnanci práci podle potřeby, ale zároveň mu vyplácí stálou mzdu     * zaměstnavatel uděluje zaměstnanci práci podle potřeby, ale zároveň mu vyplácí stálou mzdu
Řádek 74: Řádek 74:
 ===== Prameny ===== ===== Prameny =====
   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 259 - 260; 263 - 266.   * BĚLINA, Miroslav a kol. //Pracovní právo//. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 599 s., ISBN 978-80-7400-405-6,​ s. 259 - 260; 263 - 266.
 +{{template>​pracovni-pravo:​pfuk:​pracko:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code