Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-19 [2012/12/30 00:54]
Michala Šmahelová [Délka pracovní doby]
pracovni-pravo:pfuk:pracko:zkouska:skupina-ii:otazka-19 [2012/12/30 01:11]
Michala Šmahelová [Rozvržení pracovní doby]
Řádek 44: Řádek 44:
     * **rovnoměrně**     * **rovnoměrně**
       * délka pracovní doby v jednotlivých týdnech je stejná       * délka pracovní doby v jednotlivých týdnech je stejná
-      * délka směny nesmí být delší než 12 hodin, v jednotlivých pracovních ​dench může být různě dlouhá (součet délky směn v jednotlivých týdnech musí být stejný)+      * délka směny nesmí být delší než 12 hodin, v jednotlivých pracovních ​dnech může být různě dlouhá (součet délky směn v jednotlivých týdnech musí být stejný)
       * při rozvržení pracovní doby musí zaměstnavatel přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnanců pečujících o děti a k zákazu výkonu některých prací některými ženami a mladistvými       * při rozvržení pracovní doby musí zaměstnavatel přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnanců pečujících o děti a k zákazu výkonu některých prací některými ženami a mladistvými
     * **nerovnoměrně**     * **nerovnoměrně**
Řádek 55: Řádek 55:
     * **pružná pracovní doba**     * **pružná pracovní doba**
       * **§ 85 ZPr**       * **§ 85 ZPr**
-      * lze požít při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby+      * lze použít při rovnoměrném i nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
       * zahrnuje časové úseky základní a volitelné, začátek a konec určuje zaměstnavatel       * zahrnuje časové úseky základní a volitelné, začátek a konec určuje zaměstnavatel
-      * v základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti,​ délka základní pracovní doby není stanovena, celková délka směny (=základní i volitelný časový úsek nesmí přetáhnout 12 hodin)+      * v základní pracovní době je zaměstnanec povinen být na pracovišti,​ délka základní pracovní doby není stanovena, celková délka směny (=základní i volitelný časový úseknesmí přetáhnout 12 hodin
       * pružná pracovní doba může být uplatněna jako pružný den, týden nebo maximálně na 26 týdenní období (pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace a je sjednána kolektivní smlouva, může pracovní doba rozvržena až na 52 týdnů).       * pružná pracovní doba může být uplatněna jako pružný den, týden nebo maximálně na 26 týdenní období (pokud u zaměstnavatele působí odborová organizace a je sjednána kolektivní smlouva, může pracovní doba rozvržena až na 52 týdnů).
       * je-li uplatněna pružná pracovní doba, má to vliv na posuzování //​překážek v práci a práce přesčas//       * je-li uplatněna pružná pracovní doba, má to vliv na posuzování //​překážek v práci a práce přesčas//
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code